Potvrdenie Anny Hudákovej vo funkcii prezidentky ZRRĽZ

Predstavenstvo ZRRĽZ, ktoré bolo zvolené na trojročné obdobie na Valnom zhromaždení členov dňa 25.11.2009 sa zišlo 14. januára na svojom prvom riadnom zasadnutí. Na začiatku zasadnutia informovala Anna Hudakova o tom, že v súvislosti s integračnými zmenami v skupine Slovak Telekom ukončila k 31. decembru 2009 svoje pôsobenie v ST, a teda už túto organizáciu v Združení nezastupuje. Členovia predstavenstva jednohlasne schválili čestné členstvo Anny Hudákovej v ZRRĽZ a zároveň ju potvrdili naďalej vo funkcii prezidentky. Anna Hudáková bola zvolená za prezidentku ZRRĽZ v roku 2003.