Presúvame všetky naše podujatia

Aj napriek vzniknutým komplikáciám veríme, že sa naše rozhodnutie u vás stretne s porozumením. Ako združenie venujúce sa ľudským zdrojom vnímame ako morálnu povinnosť ochraňovať zdravie zamestnancov (účastníkov našich podujatí) a budeme príkladom v rešpektovaní odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva.

 

O všetkých náhradných termínoch podujatí vás budeme informovať.