Rozšírenie záväznosti KZVS na divízie 28 a 29

S účinnosťou od 1. augusta 2010 mala byť kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2010 - 2011 uzavretá medzi OZ KOVO a Zväzom strojárskeho priemyslu záväzná aj pre zamestnávateľov na úrovni divízie 28 a 29 (SK NACE). Výnosom MPSVR SR č. 328 zo dňa 27. júla 2010 bolo toto rozšírenie zrušené.

 

Viac: