Samoriadiace tímy

Dňa 15. mája 2013 zorganizovalo ZRRĽZ v spoločnosti Maxman Consultants  workshop na tému „Ako nastaviť systém sebariadenia“.  Spolu s Lukášom Bakošom zo spoločnosti Maxman Consultants a Patrikom Paukom z People Elements sme hľadali odpovede na otázky ako by samoriadiace tímy  mohli fungovať aj v našich spoločnostiach .

 

V súčasnosti  sa jedná o často diskutovanú tému, ktorá zaujala aj náš HR tím, ktorý sa okrem iného snaží prinášať stále lepšie, zaujímavejšie, atraktívnejšie  a pritom efektívnejšie podmienky a možnosti na prácu pre svojich zamestnancov. Je pre nás prioritou  zamestnávať najlepších  „hráčov“ z trhu.  Sme výrazne projektovo orientovaná firma  a dlhšie sa zaoberáme aj myšlienkou formovania samoriadiacich tímov. Práve to bol dôvod, prečo som sa na workshop išla inšpirovať za nás aj ja.

 

Za výhodu samoriadiacich tímov považujem vzájomnú informovanosť jednotlivých členov, ich spoločnú zodpovednosť a teda aj motiváciu na podaní  čo najlepšieho výkonu každého z nich,  ktorý následne zaistí aj najlepší výsledok celého tímu.  Takéto nastavenie pracovného kolektívu zároveň nedáva možnosť jednotlivcovi „parazitovať“ , „viezť sa“ na úkor pracovného nasadenia  jeho ostatných členov.  Veľkým prínosom takejto organizácie je aj to, že manažér nie je považovaný za nenahraditeľného , čím nie je ani obmedzený jeho profesijný rast a jeho tím dokáže fungovať a rozhodovať sa aj bez jeho podpory.

 

Aj napriek tomu, že sa jedná o neštandardný tím,  tiež musí mať svojho lídra (neformálneho), potrebuje  plánovať ako aj kontrolovať  svoje výsledky. Uvedomila som si, že ak by sme chceli nechať realizovať niektorý z našich projektov práve samoriadiacim tímom, je jednou z podmienok mať dostatok  „nadšencov“  na  danom projekte, ktorí budú schopní aj napriek dlhodobému  trvaniu projektu nájsť správny impulz (stimul) na naštartovanie tímu aj v čase úpadku nadšenia. 

 

Spoločne sme sa v diskusii zhodli na tom, že je pre takúto skupinu zamestnancov dôležitý potenciál, možnosť vplyvu, zmysel a aj autonómia. Istým spôsobom za riziko považujem zmenu direktívneho spôsobu vedenia (aj keď formou otvorenej komunikácie) facilitačným, ktorý  je podmienkou samoriadiaceho tímu.

 

Pri otázkach o možnostiach aplikovať samoriadenie aj do väčších tímov, ako sú napríklad celé firmy,  sme sa zhodli v tom, že si to v našich firmách nevieme ešte úplne predstaviť.  Na druhej strane, ale existujú dôkazy, o tom, že je to možné v  „slobodných firmách“ ako je napríklad Semco v Brazílii.

 

Tento workshop bol pre mňa osobne veľmi prínosný a zaujímavý už iba preto, že som mala možnosť sa o tejto téme porozprávať a uvítam opäť možnosť hovoriť o samoiadiacich tímoch v širšom kruhu.

 

Bronislava Znamenáčková
Vedúca oddelenia personálnej správy a recepcie
PosAm, spol. s  r. o., člen ZRRĽZ