Skúsenosti s flexikontom vo výrobnej firme

Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov (ZRRĽZ) zorganizovalo 11. novembra tretie stretnutie HR manažérov Západoslovenského regionálneho klubu (ZsRK). Takéto stretnutie je predovšetkým výmenou skúseností z praxe. Tentoraz bolo venované skúsenostiam s flexikontom vo výrobnej firme, jeho aplikácii, alternatívnym formám a tiež názorom právnikov na tento problém.
  
Je to téma, ktorá zaujíma mnohých našich členov, lebo už týždeň pred akciou bolo podujatie obsadené. Priestory na stretnutie klubu nám tento krát poskytla spoločnosť TRW Automotive (Slovakia) s.r.o. v Novom Meste nad Váhom a privítala nás HR manažérka firmy, Zuzana Križanová. Ocenili sme aj účasť Libora Jóna, riaditeľa spoločnosti, ktorý chválil iniciatívu ZRRĽZ v oblasti spolupráce a zdieľania vedomostí medzi spoločnosťami podobného zamerania. Tie sa boria s identickými problémami, ktorých je po zmene Zákonníka práce a pri novonastupujúcej vlne krízy dosť. Zhodli sme sa, že spoločne dokážeme viac, že 1+1 sa pri synergickej spolupráci niekedy rovná viac ako 2.
 
Po otvorení klubového stretnutia a predstavení hostí z rôznych firiem, ktorých sa zišlo 24 a to nielen z "nášho" klubu, nasledovala prehliadka výrobných hál spoločnosti TRW. Tí, ktorí ich ešte nevideli, obdivovali poriadok, čistotu a zavedený systém. Zaujala najmä vizualizácia k systému BOZP, TPM, cieľov a výsledkov spoločnosti. Samozrejme, plánovaný čas prehliadky sme nedodržali. Nášho sprievodcu aj Zuzku Križanovú sme doslova zasypali otázkami súvisiacimi s riešeniami, ktoré spoločnosť prezentovala. Hostiteľka nás musela z výroby doslova „vyhnať“, aby sme mohli pokračovať v diskusii.
 
Odborná garantka tohto podujatia, Zuzana Boorová, ktorá je HR Manager spoločnosti ZF Boge Elastmetall Slovakia, a.s. nám opísala ich viacročné skúsenosti s nemeckým modelom flexikonta. V ich firme úspešne využívajú tento štatút už niekoľko rokov a pomohol im preklenúť aj ťažšie časy. Peter Hajnala, HR manažér z Halla Climate Control Slovakia s.r.o., si pre nás pripravil sumár opatrení, ktoré u nich využili počas krízy. Veľmi cenné bolo, že pridal aj komentár k jednotlivým opatreniam z rôznych uhlov: podľa reakcií zamestnancov, podľa nákladovosti a dlhodobej udržateľnosti týchto opatrení.
 
Po vypočutí skúseností z oboch firiem sa rozprúdila debata s advokátkou Dagmar Zukalovou o zákonných požiadavkách na „flexikonto po novom“. Konkrétne sme hovorili o výhodách, nevýhodách a využití ustanovení zákonníka práce § 87a, § 142a, § 121 a iných, s nimi súvisiacich predpisov, či o kolektívnom vyjednávaní. Dotkli sme sa aj témy zástupcov zamestnancov v spoločnostiach, kde odborové organizácie nepôsobia. Hovorili sme o tom, aké to má dopady na využívanie štatútov konta pracovného času a „flexikonta“, ako aj o výhodách a nevýhodách súvisiacich s ich pôsobnosťou v organizáciách.
 
Záver podujatia patril sumarizácii poznatkov a diskusii. Účastníci klubového stretnutia boli veľmi spokojní najmä s mierou prínosu pre každého z nich. Celé stretnutie bolo sprevádzané živým záujmom, ľudia neprišli len počúvať a pýtať sa, ale hlavne prispieť. Prispieť k tomu, aby sme spolu dokázali riešiť úlohy lepšie, efektívnejšie a v čo najkratšom čase od „zaevidovania“ požiadavky, či už od našich kolegov manažérov v spoločnostiach, našich zamestnancov a v ostatnom čase aj stále naliehavejšie sa hlásiaceho trhu. Presne tak, ako bolo v úvode stretnutia povedané „Stretnutia klubu HR manažérov sú o nás a pre nás. Budú také dobré, ako dobrí budeme my sami. A preto neplytvajme energiou každý sám za svojim stolom v snahe vynájsť koleso, ale podeľme sa o to, čo už máme, aby sme mali čas spolu tvoriť to, čo sa nám ešte samostatne nepodarilo.“
 
Za to, že sa nám to darí napĺňať, treba poďakovať predovšetkým ZRRĽZ. A tí z vás, ktorí sa k nám ešte nepridali, urobte tak čím skôr. Už teraz sa na vás tešíme na niektorom z ďalších podujatí Združenia pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov.
 


Zuzana Gajdošová
personálna manažérka
Secop s.r.o., člen ZRRĽZ