Sme závislí na učení a objavovaní nového?

Poznáte ten pocit, keď sa vám niečo podarí, dokončíte náročnú úlohu alebo zrealizujete nový projekt. Eufória, pocit víťazstva a dobrá nálada. To neprichádza náhodou. Váš mozog vás práve obdaril dopamínom. Produkcia dopamínu nie je samoúčelná. Dopamín je neurotransmiter, ktorý podľa najnovších vedeckých výskumov patrí do tzv. reward systému mozgu – alebo inak povedané do systému odmien, ktorý dokáže produktovať váš mozog.

 

Prirodzená produkcia dopamínu je stimulovaná učením sa nových vecí a tým aj rozvojom mozgu. Tabletky na manažérsky rast a úspech neexistujú... Bezpracné a ľahké riešenia patria do sféry sci-fi. Ak chceme reálne zmeny a výsledky, musíme si ich získať vlastnou aktivitou.

 

Najnovšie výskumy a nové moderné zobrazovacie metódy mozgovej aktivity a štruktúry ukázali, ako vznikajú nové neurónové spojenia – synapsie a ako sa tvoria celé siete neurónových spojení, tzv. mozgové mapy. O ľudskom tele vieme už veľmi veľa, o mozgu sme však donedávna vedeli veľmi málo.

 

Zaujímavé inšpirácie nájdete v nasledujúcom videu:

 

 

Aktívny rozvoj mozgu

Výskumy ukazujú, že svoj mozog aktívne a najintenzívnejšie rozvíjame v detstve a mladosti, kedy sa ešte venujeme škole – čiže sa vzdelávame. Po nástupe do práce sme väčšinou boli vystavení novým veciam a náročným úlohám, ktoré sa nám už dnes zdajú byť bežné. To je dôsledkom schopnosti mozgu sa učiť. Lenže po pár rokoch praxe už potreba nových vecí nie je taká ako na začiatku a my padáme do rutinného fungovania. Náš mozog začína stagnovať. Niektorí neurovedci dokonca varujú, že degenerácia nášho mozgu nezačína až vo vysokom veku, ale štartuje sa už po pár rokoch nášho pracovného života.

Okrem toho, že sa v dospelosti dostatočne nestaráme o rozvoj nášho mozgu, veľakrát vedome vykonávame činnosti, ktoré zdravie mozgu dokonca zhoršujú. Životný štýl nám výrazne ubral pohyb a oddych, následkom čoho sa objavuje vysoký krvný tlak, duševná neaktivita a celkový nedostatok fyzickej aktivity.

Cukor, kalorické jedlá a celkom nesprávna strava postupne podkopávajú to zdravé, čo v nás ešte ostalo. Okrem iného cukor podporuje závislosti a pôsobí na rovnaké mozgové centrá ako kokaín.

 

Naozaj sa o seba staráme?

Starostlivosť o náš mozog si vyžaduje oveľa viac. Dobré sociálne vzťahy, kvalitný emocionálny život, učenie druhých alebo zdieľanie skúseností patria k absolútnemu základu, aby sme podporovali zdravie nášho mozgu. Zdravá strava, hodnotný spánok, fyzické zdravie a adekvátny pohyb dotvárajú predpoklady zdravého mozgu.

Pozitívne mentálne predstavy a eliminovanie negatívnych myšlienok dokážu zosilniť efekty našej snahy o podporu zdravia nášho mozgu. Mozog pre svoju aktívnu činnosť potrebuje dostatok kvalitnej energie a dostatočný prísun kyslíka – to znamená, že keď chceme aktívne myslieť, musíme sa zároveň aj aktívne hýbať. Vitality manažment – aktívna práca s našou vitalitou sa stáva neoddeliteľnou súčasťou života úspešných manažérov.

 

 

Každý z nás je tvorca – tvorca seba samého

Akékoľvek impulzy, vnemy, zážitky, skúsenosti, informácie alebo emócie, ktoré zažívame, menia náš mozog. A mozog nerozlišuje medzi impulzami, ktorým sme svoj mozog – čiže seba dobrovoľne vystavili a medzi impulzami, ktorým sme vystavení, či sa nám to páči alebo nie.

Dnes sa ľudia veľakrát odmietajú vzdelávať, pretože so vzdelávaním sa im spája len veľmi málo tvorivosti, radosti, spontánnosti alebo slobody robiť to, čo nás naozaj baví. Klasický model vzdelávania častokrát funguje štýlom – „spray and pray“ – nasprejovať a modliť sa, že niečo z toho zostane. Opak je pravdou – historická forma vzdelávania veľmi rýchle vyprchá.

Svet sa mení doposiaľ nepoznaným tempom. Dnes sa každých 10 rokov množstvo vedeckých poznatkov zdvojnásobuje. Aj preto sa na HRcomm konferencii veľmi živo diskutovalo o duálnom modeli vzdelávania, ktorý by mal pomôcť aktívne prepájať vzdelávanie s praxou a potrebami firiem.

Vďaka neuroplasticite si dokážeme vytvoriť a osvojiť nové schopnosti, zručnosti, naučiť sa nový cudzí jazyk alebo zvládnuť novú pracovnú pozíciu. Na druhej strane tá istá schopnosť mozgu dokáže pri opakovaní nesprávnych činností vytvárať závislosti a nesprávne návyky. Všetci vieme, aké je ťažké zbaviť sa starých zlozvykov.


Kde sa stráca jedinečnosť?

Úžasný fenomén ľudského mozgu predurčuje naše správanie a konanie. Ako? Výskumy ukázali, že až 75% ľudí je ochotných súhlasiť s odpoveďou, o ktorej vedia, že je nesprávna a to len preto, ak s danou odpoveďou súhlasí skupina. Človek chce byť súčasťou svojej sociálnej skupiny a urobí všetko, aby sa jej prispôsobil. Človek sa evolučne vyvinul tak, že dokázal prežiť len vďaka sile a schopnostiam svojej sociálnej skupiny. V minulosti znamenalo byť vykázaný zo skupiny – smrť, človek sám ako jedinec nemal čancu na prežitie.

Dokonca sa cítime dobre a mozog nás za to odmeňuje, keď robíme to, čo robí celá skupina. Evolúcia prinášala poznanie, že ak sa niečo deje a keď to robia všetci – je to pre nich dobré... tak to bude asi dobré aj pre mňa. Znalosti jednotlivcov sa dnes už dokážu meniť rýchlejšie ako znalosti celej skupiny. Ukážme svoju jedinečnosť a prinesieme svojej „skupine“  niečo nové a nenahraditeľné.

 

Naša budúcnosť?

To ako bude náš život za 2, 5 alebo 10 rokov závisí od našich dnešných aktivít, činov, myslenia a emócií. Náš mozog riadi naše telo, emócie, psychiku... Sme pripravení žiť za 10 rokov taký život, aký si tvoríme dnes – dnešnými činmi???

Za posledných 50 rokov veda získala toľko poznatkov, koľko sme získali od počiatku civilizácie. A to si ľudstvo už veľakrát myslelo, že toho vieme dosť.

Poďme spoločne podporiť komunitu, samých seba a našich blízkych. Urobme niečo nové, naučme sa čokoľvek, čo nás baví – čo nám robí radosť a čím dokážeme potešiť ľudí okolo nás. Pomôžeme svojmu okoliu a tým aj sami sebe...

 

Podľa najnovších výskumov neuroplasticity získavame svoje schopnosti a znalosti počas svojho života. Náš mozog sa vyvíja podľa impulzov a prostredia, ktorému je vystavený. LÍDROM SA ČLOVEK NERODÍ – LÍDROM SA ČLOVEK STÁVA.


   Marián Minárik
   Executive Partner, COMM-PASS