Spoločenská zodpovednosť firiem

Vážená pani/ vážený pán,

 

Dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o zapojenie sa do výskumného projektu Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela UGA I-12-001-03: „Integrácia princípov spoločenskej zodpovednosti do riadenia ľudských zdrojov v podniku“. Jedným z cieľov projektu je preskúmať úroveň využívania princípov koncepcie spoločenskej zodpovednosti v personálnej práci v slovenských podnikoch. Do projektu je možné sa zapojiť vyplnením dotazníka, ktorý je určený personálnemu manažérovi (alebo inému pracovníkovi personálneho útvaru).

 

Dotazník je anonymný a jeho vyplnenie netrvá viac než 10 minút.

 

Po uskutočnení výskumu a vyhodnotení získaných údajov Vám, v prípade Vášho záujmu, poskytneme všetky závery a tiež návrhy, ktoré vyplynú z výskumu. Svoj záujem môžete prejaviť kontaktovaním výskumného tímu na nasledovnej mailovej adrese: anna.vallusova@umb.sk. Vopred vám ďakujeme za Vašu ochotu.

 

 

Ing. Anna Vallušová
interný doktorand