Štúdia Best Employers Slovensko 2014

Hľadáme najlepších zamestnávateľov Slovenska! Začína jubilejný 10. ročník štúdie Best Employers na Slovensku.

 

Od začiatku marca sa môžu firmy registrovať do 10. ročníka prestížnej európskej štúdie Best Employers, z ktorej sa podľa celosvetovej metodiky zostavuje rebríček najlepších zamestnávateľov. Štúdiu na Slovensku už desiaty rok realizuje náš partner, firma Aon Hewitt.

 

Hlavným kritériom tejto štúdie je hodnotenie firmy vlastnými zamestnancami. Veľmi dôležitá je úroveň motivovanosti zamestnancov, teda ich “zapálenie” pre prácu vo firme. Motivovaný zamestnanec hovorí o svojej firme pozitívne, spája s ňou svoju budúcnosť a vynakladá úsilie naviac, ktoré pomáha zlepšovať obchodné výsledky spoločnosti.

 

Pokiaľ má firma dobre motivovaných zamestnancov, dosahuje vďaka tomu o desiatky percent lepšie obchodné výsledky. „Pre Slovensko a región strednej a východnej Európy platí, že firmy s motivovanosťou 64 percent a vyššou dosahujú až o polovicu vyššiu návratnosť na akcionára oproti firmám s priemernou motivovanosťou,” uvádza Ivana Vandlíčková zo spoločnosti Aon Hewitt.

 

Štúdia ponúka firmám nielen údaje o motivovanosti a spokojnosti vlastných zamestnancov, ale predovšetkým porovnanie s trhom, ktoré im umožní zistiť svoje postavenie medzi ostatnými firmami na Slovensku. Aj pre firmy, ktoré nemajú ambície stať sa najlepšími zamestnávateľmi, tak výsledky štúdie predstavujú výborný odrazový mostík pre prácu s motivovanosťou svojich zamestnancov. Môžu tak byť prvým krokom na ceste k budovaniu výkonnej a atraktívnej firmy.

 

Podmienkou účasti je minimálne 50 zamestnancov a najmenej 2 roky pôsobenia na slovenskom trhu.

Pre viac informácií a prihlásenie do štúdie kontaktujte kanceláriu Aon Hewitt (+420 271 001 370 | info@BestEmployersSlovakia.com) alebo sa registrujte na www.BestEmployersSlovakia.com.

Spoločnosť Aon Hewitt ponúka členom ZRRĽZ 20% zľavu z účastníckeho poplatku pri účasti v štúdii Best Employers Slovensko 2014! Pre uplatnenie zľavy je nutné informovať spoločnosť Aon Hewitt o Vašom členstve v ZRRĽZ.