Talent Manažment

je porovnávacia štúdia, ktorú realizuje People Elements v spolupráci so Združením pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov.

 

Jej cieľom je zmapovať súčasný stav Talent manažmentu a pozrieť sa na neho v kontexte zmien za posledné obdobie. Vo výstupoch nájdete okrem iného aj súčasné ponímanie talentu a ciele Talent manažmentu. Zaujímavé budú určite informácie o tom, či súčasné podmienky posunuli Talent manažment z výhradne rozvojovej roviny k možnostiam využiť ho ako strategický nástroj.

 

Zber údajov prebieha cez krátky on line dotazník, ktorého vyplnenie trvá cca 15 min.


V prípade, že máte záujem sa zúčastniť on line prieskumu, kliknite sem.  Prieskum končí 12. mája

 

Záverečnú správu obdrží každý účastník prieskumu elektronicky.
Výsledky prieskumu budú prezentované aj na 13. celoslovenskom fóre manažérov a špecialistov rozvoja ľudských zdrojov Rozvoj ĽZ - vzdelávanie zamestnancov 10. júna v Starej Lesnej. 

 

Viac informácií o on line prieskume - Talent manažment