UŽ ŽIADNE VÝHOVORKY!

Nebolo by to úžasné, keby sme vedeli, ako žiť bez výhovoriek a pochybností?

 

Všade okolo nás je veľa inšpirácií, veľa vecí ktoré by sme chceli zrealizovať, veľa miest, kam by sme chceli ísť, schopností, ktoré by sme chceli mať, ale... Stále sa nám tam vynára to otravné „ale“, ktoré nás brzdí a neumožňuje nám realizovať naše sny. Hovorí sa: „Kto chce hľadá spôsoby, kto nie hľadá dôvody“. Práve tie dôvody, prečo sa to nedá, ktoré nasledujú hneď za tým „ale“ sú naše výhovorky. Napriek tomu, že často sú to len slová, sú to tie najväčšie prekážky brániace nášmu šťastiu a úspechu. Keď si uvedomíme, že to, čo nás brzdí sú len výhovorky, sme na najlepšej ceste von, do sveta, kde „ale“ nemá svoju moc.

 

Je skvelé inšpirovať sa a zdieľať s ľuďmi, ktorí chcú niečo zmeniť a posunúť ďalej seba aj svoju firmu. Sú to ľudia, ktorí prekonali svoje výhovorky, hľadajú stále nové inšpirácie a spôsoby a realizujú výnimočné projekty. Práve o tom bola tohoročná konferencia Združenia pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov s názvom UŽ ŽIADNE VÝHOVORKY! Nájdime spolu cestu, ako sa to dá. 16. ročník fóra manažérov a špecialistov personálneho rozvoja, tiež známy ako „Konferencia vzdelávačov“ sa konal tento rok v krásnom prostredí Demänovskej doliny. Ako sa prekonávajú výhovorky sme sa inšpirovali od tých najlepších, ktorí niečo dokázali a chceli sa s nami o to podeliť.

 

NOVÉ PRÍSTUPY VO VZDELÁVANÍ SÚ O NÁVRATE K PRIRODZENOSTI

Patrik Pauko, riaditeľ spoločnosti People Elements, spol. s r.o. odštartoval konferenciu svojim neformálny a úprimným vstupom, kde poukázal na to, že rozvoj zameraný len na vedomosti a zručnosti nestačí. Zoznámil nás s Bubou a Kiki, ktoré sme už dávno poznali, hoci nám ich nikto nepredstavil, čím poukázal na to, ako funguje naše myslenie. Nové prístupy vo vzdelávaní sa orientujú viac do hĺbky, väčší dôraz sa kladie na našu fyzickú pohodu, emócie a myslenie, ktoré sú tými kľúčovými faktormi pri dosahovaní výkonu. Väčší záujem je o témy, ktoré na prvý pohľad môžu budiť dojem, že s výkonom nesúvisia, ako šťastie, vlastná energia a sebaliečenie. No opak je pravdou. Postupne prichádzame na to, že nie úspech je zdrojom šťastia, ale prežívané šťastie je základom pre dosiahnutie úspechu. Nové formy vzdelávania sú postavené na slobode a zážitkovom učení, využívajú sa informačné technológie, rozvíjame sa v prírode a so zvieratami a firmy sa prepájajú s tretím sektorom a komunitami, v ktorých žijú. Inšpirácií je nekonečno všade okolo nás, stačí prekonať výhovorky a rozhodnúť sa pre šťastný život.

 

UČÍME SAMI SEBA!

O tom ako motivovať zamestnancov, aby sa zapojili do interného vzdelávania a zatraktívnili ho prezentovala Ivana Keyzlarová, HR Department Manager v spoločnosti Mondi SCP, a.s.. Počas svojej prezentácie s veľkým nadšením porozprávala o tom, ako objaviť talenty a vychovávať si ich z vlastných zdrojov. Vzdelávací proces budovali spolu so zamestnancami firmy.  Netočilo sa to len okolo HR, zapojili sa dokonca aj operátori. Cieľom nebolo len vychovať si kvalitných zamestnancov, ale aj podporiť spoluprácu a búrať bariéry medzi pracoviskami. Pracovníci sa stali nositeľmi know how a zdieľali informácie o tom, v čom sú dobrí a čomu sa dennodenne venujú. A nebolo to len o procesoch a stratégiách jednotlivých oddelení. V Mondi sa im podarilo motivovať zamestnancov, aby priniesli do života firmy aj kus seba. Prezentácia Ivany Keyzlarovej bola krásnou ukážkou toho, že keď do toho idete so srdcom a nadšením, výhovorkám nedáte šancu, môžete vytvoriť niečo, čo má skutočne zmysel.

 

TALENT MANAŽMENT: MATADOR RAW DIAMONDS

Božena Ziková, Manažér RĽZ v spoločnosti Matador Holding ukázala, že program talent manažmentu vôbec nemusí byť niečo, čo firmu len stojí peniaze a výsledky ostávajú na ťažko merateľnej kvalitatívnej úrovni, ktorá sa prejaví niekedy v budúcnosti. Ich talenti si na seba zarobili. Talent manažment nie je postavený len na výchove ľudí a zabezpečení nástupníctva vo firme. Z talent akadémie sa v Matadore stalo zlepšovateľské hnutie. Talenti pracujú na reálnych projektoch, v ktorých inovujú zabehnuté procesy a prichádzajú so zlepšeniami, ktoré majú dopad na celú firmu. Božena Ziková dala skvelú inšpiráciu pre mnohých účastníkov, ako predať vo firme talent manažment a ako ho zrealizovať tak, aby sme mohli okamžite prezentovať konkrétne výsledky. Ukázala, že aj projekt talent manažmentu sa môže stať najúspešnejším projektom vo firme.

 

AKO VYZERÁ TALENT MANAŽMENT V BANKE ROKA

Kompletným programom talent manažmentu plným odvážnych nápadov nás previedla Janka Steckerová, vedúca oddelenia vzdelávania a rozvoja v spoločnosti Slovenská sporiteľňa. Z jej prezentácie sršala ľudskosť, s ktorou k svojej práci pristupuje. Predstavila nám svetlé miesta, ale aj kritické momenty, s ktorými sa počas práce s talentami museli v banke popasovať. Ich prístup k talent manažmentu vystihuje veta: „Neštandardné a alternatívne formy rozvoja vedú k neštandardným a alternatívnym riešeniam.“ V rámci programu sa im podarilo zabezpečiť prax pre talentov na obchodných miestach, zapojili sa aj do dobrovoľníckych aktivít a zorganizovali športový deň so zrakovo postihnutými. Aj v tomto programe je to nastavené tak, aby talenti prišli s nejakým použiteľným výstupom. Inšpiráciou pre kolegov môže byť napríklad príručka pre manažéra alebo rozpracovanie problematiky práce s hodnotami a ich prenášanie do praxe, napríklad aj cez vtipné scénky. Otvárať veľké témy v talentových programoch sa oplatí.

 

ZDIEĽAM, ZDIEĽAŠ - TVORÍME SPOLU

Holistický prístup k riadeniu ľudí predstavila Dana Miňová, riaditeľka ľudských zdrojov v spoločnosti PosAm, spol. s r.o. Život u nich je o zdieľaní, spoločnom tvorení a vzájomnom rozvoji. Úlohou HR je sprevádzať zamestnancov životom vo firme. Každý zamestnanec je talent a každý je v niečom výnimočný. V PosAme vznikajú komunity, kde sa združujú ľudia, ktorí majú niečo spoločné. Nie sú to len profesné komunity, ale aj záujmové, ktoré na prvý pohľad s firmou nemajú nič spoločné. Organizujú výstavy fotografií svojich zamestnancov, vybudovali si vlastnú posilňovňu, zdieľajú svoje koníčky a zručnosti. Prezentácia Dany Miňovej bola nabitá dobrými nápadmi, ako oživiť svet práce. Najväčšou inšpiráciou je asi celkový prístup v pohľade na zamestnanca, ktorý nie je len zamestnanec, ale je v prvom rade človek, osobnosť. Je dôležité rešpektovať a vyzdvihovať jedinečné vlastnosti každého zamestnanca a individuálne si všímať a oceňovať jeho prínos.

 

DODÁVAME ABSOLVENTOV S PRAXOU. ZN. ODBORNE A PRUŽNE.

Martin Džbor, riaditeľ pre strategický rozvoj, T-Systems Slovakia, s.r.o. hovoril o tom, ako môže vyzerať výchova budúcich zamestnancov v praxi. Súčasný vzdelávací systém produkuje množstvo absolventov, no málo ľudí pre prax. Hlavne firmy v oblasti informačných technológií zaznamenávajú nedostatok vhodných uchádzačov. Kľúčom k zmene je nový pohľad, kde firma nezačína pracovať až s absolventom, ale vstupuje aj do rozvoja študentov. Pri duálnom odbornom vzdelávaní ideálne inštitúcia len sprevádza študenta pri učení sa priamo v pracovnom procese. Námety vzdelávania by mali vychádzať priamo z firemného prostredia. Nový odbor, ktorý vznikol na výchovu študentov pre prax vznikol v partnerstve a potenciál pre spoluprácu s ďalšími školami je veľký. Moderné odborné vzdelávanie musí byť atraktívne nielen pre študentov, ale aj rodičov. Výchova ľudí pre prax totižto nezačína na strednej škole, ale je veľkou úlohou rodičov sprevádzať dieťa od prvých krôčikov.

 

WORKSHOPY

Poobedný program konferencie bol venovaný praktickým Workshopom. Norbert Synčák, riaditeľ vzdelávacej spoločnosti Lapis, s.r.o., spoluzakladateľ medzinárodného projektu festivalov osobnostného rozvoja Inner Winner Slovensko viedol workshop s názvom Dôležitosť byť fit o tom, ako nestrácať a kde načerpať vnútornú energiu. Na základe požiadaviek z predošlej konferencie bola zaradená aj téma Vyhodnocovanie efektivity vzdelávania, ktorú viedla Jana Olexová, riaditeľka divízie vzdelávania v spoločnosti Timan s.r.o.. Pomocou Kirkpatrickovho modelu účastníci hľadali praktické spôsoby, ako vyhodnocovať efektivitu vzdelávania. Vyjednávanie - argumentačná prestrelka, alebo spolupráca bola téma tretieho workshopu, ktorý viedol Dušan Číčel, riaditeľ FBE Bratislava s.r.o.. Vzdelávači si odniesli praktické typy, ako použiť vyjednávanie pri presadzovaní vzdelávania vo firmách.

 

Druhý deň konferencie začal Rannou rozcvičkou s Norbertom Synčákom na záhrade hotela. Predstavil pohybové, dýchacie, masážne a relaxačné techniky na rýchle doplnenie vlastnej životnej energie a tým naštartoval účastníkov na ďalší deň bez výhovoriek.

 

Posledným bodom programu bol už tradične INŠPIRÁTOR s Patrikom Paukom. Krásne slnečné počasie dovolilo zrealizovať túto aktivitu na záhrade hotela priamo pod lesom. Účastníci si pripomenuli inšpirácie z predošlého dňa a v skupinách tvorili postup, ako ich uplatnia a u seba vo firme. Z konferencie odchádzajú z plánom, ktorý môžu okamžite použiť v praxi.

 

„Konferencia vzdelávačov“ nie je len o odborných témach. Je to stretnutie ľudí, ktorí chcú zdieľať a budovať komunitu odborníkov, priateľov. Tento ročník bol výnimočný aj tým, že sa spájal s odchodom Jitky Žatkuliakovej, ktorú mnohí považujú za dušu Združenia. Ona a jej nadšenie z veľkej časti stoja za tým, ako konferencia v súčasnosti vyzerá a za to jej patrí veľká vďaka.

 

Našli sme spolu cestu, ako sa to dá, ďalej je už na nás, či sa po nej vydáme a ako ďaleko sa na nej dostaneme.

 

„Možno sa ti zdá, že za výhovorky môžu tvoji rodičia, učitelia, či priatelia. Nezáleží však na tom, čo hovoria iní, v skutočnosti sú všetky výhovorky TVOJE. Prečo? Pretože iba TY sa môžeš rozhodnúť, či sa budeš vyhovárať alebo nie.“ – Už žiadne výhovorky, Wayne W. Dyer

 

Ivona Hodasová, People Elements