Variabilné formy odmeňovania vo výrobnej spoločnosti

Variabilné formy odmeňovania vo výrobnej spoločnosti to bolá hlavná téma stretnutia HR manažérov organizovaného Západoslovenským regionálnym klubom ZRRĽZ
 
„Odmeňovanie zamestnancov“ a „Uteč rýchlo a ďaleko“. Pýtate sa, čo majú tieto dve témy spoločné? Navonok nič, okrem toho, že som sa pousmiala, keď som videla knihy s uvedenými titulmi v mojej knižnici uložené vedľa seba. Zrejme nedopatrením. O to výstižnejšie to však zapôsobilo. Áno. Možno niektorí z nás majú už pri slovnom spojení „odmeňovanie zamestnancov“ chuť utiecť rýchlo a ďaleko. Čokoľvek vytvoríme, nikdy to nebude k spokojnosti všetkých dotknutých.
 
Téma odmeňovania sa stala dôvodom, aby 19 personalistov „utieklo“ 19. januára do Zlatých Moraviec za účelom zdieľania skúseností nikdy nekončiacej témy – odmeňovanie. Venovali sme sa hlavne variabilnej forme odmeňovania vo výrobnej spoločnosti a aktuálnej téme toho obdobia – rast miezd – komunikácia so zástupcami zamestnancov. Priestory na stretnutie klubu nám tento krát poskytla spoločnosť Secop s.r.o. v Zlatých Moravciach. Začiatok bol trochu rozpačitý. Počasie neprialo a po pol hodinke sme stretnutie začali len s polovičnou účasťou. Postupne, podľa toho ako sa darilo prekonať snehovú kalamitu, sa pridávali aj ostatní prihlásení členovia. A čo nás ako združenie veľmi teší, hlavne nečlenovia. Tí boli tentoraz v prevahe v pomere 11:8 a veríme, že aj z nich sa čoskoro stanú členovia.
 
Otvorenie stretnutia patrilo hostiteľke Zuzane Gajdošovej, HR Manager, Secop s.r.o. a  Zuzane Boorovej, vedúcej Západoslovenského regionálneho klubu ZRRĽZ a HR Manager, ZF Boge Elastmetall Slovakia, a.s. Po otvorení klubového stretnutia a rýchlom predstavení nasledovala prezentácia variabilného odmeňovania vo firme Secop. Venovaná bola vývoju variabilnej zložky mzdy od začiatku až po súčasnosť. Hlavne téme pomeru medzi celofiremným, tímovým a individuálnym cieľom. V akom pomere je ešte motivujúci? V akej výške? A pre ktoré skupiny zamestnancov?
 
Po prestávke a pred druhou časťou prezentácie, ktorá patrila p. Zuzke Boorovej, sme prešli tému zvyšovania miezd a kolektívneho vyjednávania. Odzneli odpovede na otázky: Pokiaľ je spoločnosť ochotná ísť vo zvyšovaní platov v roku 2012? Aké je rozdelenie rozpočtu medzi celoplošnou valorizáciou a inými formami zvýšenia miezd? Ako prebiehajú vyjednávania s odborovými organizáciami? A akú zmenu vnímame vo vyjednávaniach, ak ich porovnáme s jednaniami spred pár rokov? Aj pani Zuzka Boorová sa vo svojej prezentácii podelila o skúsenosti, ako sa podarilo upraviť „variabilku“ vo firme ZF Boge Elastmetall. Čo sa podarilo, čo zafungovalo a čo nie.
 
Všetci sme sa zhodli v tom, že top rizikom je faktor vplyvu manažérov, a že žiadny nástroj negarantuje funkčnosť a spravodlivosť systému. Funkčnosť a veríme, že aj spravodlivosť, môžu zaručiť len tí, čo systém používajú. Zhodli sme sa, že pri tvorbe,  revízii a zmenách netreba zabúdať na:

  • Spoločnú prácu manažérov, zástupcov zamestnancov a zamestnancov samotných
  • Včasnú, jasnú komunikáciu
  • Zaškolenie vedúcich zamestnancov
  • Dôslednosť dodržiavania systému
  • Neustále zlepšovanie

 

V závere stretnutia odznela jedna veľmi dôležitá myšlienka. „HR alebo HR manažment už nie je doménou len HR manažérov. Riadenie ľudských zdrojov je v rukách všetkých, ktorí môžu ovplyvňovať prácu iných.“ HR oddelenia a špecialisti na odmeňovanie môžu ponúknuť nástroje. Nastavenie týchto nástrojov bude však závisieť od aktuálnych požiadaviek interného zákazníka. Ostatných manažérov, vedenia, zamestnancov. A na to, aby nastavenie bolo čo najlepšie, je potrebná úzka spolupráca všetkých, koho sa odmeňovací systém dotýka, vzájomný rešpekt a partnerstvo založené na dennodennej báze, kontakte a spolupráci.
 
Aj Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov sa stavia do role partnera a buduje spoluprácu v rámci komunity HR. Sme si vedomí, že už asi nebude stačiť stretávať sa len v rámci HR a preto veríme, že sa nám v dostupnej dobe podarí zorganizovať stretnutie nie len HR manažérov. Zamýšľame sa nad tým, ako zaujímavé a prínosné by mohlo byť stretnutie HR manažérov a ich interných zákazníkov, partnerov v biznise? S jediným cieľom. Porozumieť vzájomným potrebám ešte viac a rýchlejšie dokázať reagovať na extrémne rýchlo sa meniace podmienky ako vonkajšieho tak aj vnútorného prostredia firiem.
 
Tešíme sa na Vás pri ďalších aktivitách Združenia.
 


Ing. Zuzana Gajdošová
HR Manager
Secop s.r.o.