Víťazi súťaže HR Gold za rok 2011

V Bratislave dňa 18. 10. 2011 boli na TREND konferencii Personálny manažment 2011 slávnostne vyhlásení víťazi slovenskej ceny za riadenie a rozvoj ľudských zdrojov HR Gold 2011.
 
Slovenská cena za riadenie a rozvoj ľudských zdrojov HR Gold je zameraná na vyhľadávanie, zverejňovanie, oceňovanie a šírenie najlepších praktík personálneho manažmentu na Slovensku tak, aby sa inovatívne prístupy, cenné skúsenosti, pokrokové trendy a nasledovaniahodné vzory sprostredkovali celej profesionálnej societe HR manažérov a špecialistov.
 
Cena HR Gold sa udeľuje od roku 1998 a organizujú ju Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov a vzdelávacia spoločnosť ibis partner Slovakia, s.r.o. Cena HR Gold sa udeľuje každoročne v dvoch kategóriách: Osobnosť roka a Personálny projekt roka.
 
V roku 2011 sa do súťaže prihlásilo 8 súťažných prihlášok, z ktorých vyberala víťazné návrhy odborná porota zostavená z odborníkov v oblasti personálneho manažmentu a víťazov súťaže z minulých rokov:
predseda poroty: RNDr. Jozef Ondáš, MBA, osobnosť roka HR Gold 2010
členovia poroty:

  • Ing. Diana Legdanová, VSE, a.s. Košice, laureátka HR Gold 2007
  • Ing. Mária Sutočíková, laureátka HR Gold 2010
  • PhDr. Pavol Uhrinčať, zo spoločnosti HRman, s.r.o.
  • doc. Ing. Ivan Burger, PhD., zo vzdelávacej spoločnosti ibis partner Slovakia, s.r.o.

 
VÍŤAZMI CENY HR GOLD ZA ROK 2011 SÚ
v kategórii Osobnosť personálneho manažmentu

  • Ing. Martin Čambor, riaditeľ divízie ľudských zdrojov Slovenskej sporiteľňe a.s.

za príkladné líderské vedenie divízie ľudských zdrojov, vytvorenie vnútornej klímy angažovanosti a skvelej odbornosti členov tímu s jasnou orientáciou na bankový biznis a za úspešnú realizáciu významných pozitívnych zmien v podnikovej kultúre Slovenskej sporiteľne
 
v kategórii Personálny  projekt (v abecednom poradí vedúcich autorov, HR Gold nemá stupne víťazov)

  • Mgr. Jana Bačková a kol. z IBM International Services Centre, s.r.o.

názov projektu: Ostreľovaný absolvent - ako IBM HR tím využíva moderné marketingové metódy na získanie absolventov
za kreatívne a inšpiratívne riešenie náborového procesu

 

  • Mgr. Pavol Cedzo a kol. z Whirlpool Slovakia, s.r.o.

názov projektu: Hodnotenie a plánovaný rozvoj znalostí a zručností operátorov ako nástroj efektívneho riadenia a využívania ľudských zdrojov vo výrobnom procese
za inovatívnu a pokročilú metódu zvyšovania flexibility ľudských zdrojov v produkčnom procese výrobného podniku

 

  • Mgr. Ingrid Trenčanská a kol. z Holcim Slovensko, a.s. 

názov projektu: Holcim Management Academy - nový smer rozvoja manažérskych kompetencií internými silami
za výrazný príspevok k urýchleniu rozvoja manažérskych zručností v podniku


VYJADRENIA ORGANIZÁTOROV:
Anna Hudáková, prezidentka Združenia pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, jeden zo zakladateľov HR Gold: „Som rada, že cena si už získala svoje miesto medzi personalistami, čoho dôkazom je, že sme aj v tomto roku mali veľmi kvalitné projekty. Hlavnou myšlienkou ceny je, aby sa úroveň riadenia a rozvoja ľudských zdrojov na Slovensku stále skvalitňovala a aby sme sa mohli navzájom inšpirovať a učiť sa od tých najlepších.“

 

Ivan Burger z ibis partner Slovakia, druhý zo zakladateľov HR Gold: „Je pre nás veľmi dôležité nielen oceňovať vynikajúce prístupy, ale aj sa postarať o to, aby sa šírili do slovenského prostredia. Sláva je dobrá vec - ale podniky potrebujú inšpiráciu, ako robiť veci lepšie a efektívnejšie, ako pomocou riadenia a rozvoja ľudských zdrojov môžu podporiť svoju výkonnosť, produktivitu a pridanú hodnotu v očiach zákazníka.“
 
Na jar 2012 na Jarnom seminári „HR Gold inšpirácie od najlepších“ sa tohtoroční víťazi podelia s členmi profesionálnej society HR manažérov o svoje know-how, skúsenosti, odporúčané postupy a dosiahnuté výsledky.
 
Viac: www.hrgold.sk