Víťazi súťaže HR Gold za rok 2012

V Bratislave dňa 25. 09. 2012 na TREND konferencii Personálny manažment 2012, ktorú organizuje týždenník TREND v spolupráci so Združením pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov boli slávnostne vyhlásení víťazi HR Gold 2012.

 

Slovenská cena za riadenie a rozvoj ľudských zdrojov HR Gold je zameraná na vyhľadávanie, zverejňovanie, oceňovanie a šírenie najlepších praktík personálneho manažmentu na Slovensku tak, aby sa inovatívne prístupy, cenné skúsenosti, pokrokové trendy a nasledovaniahodné vzory sprostredkovali celej profesionálnej societe HR manažérov a špecialistov.

 

Cena HR Gold sa udeľuje od roku 1998 a organizujú ju Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov a vzdelávacia spoločnosť ibis partner Slovakia, s.r.o. Cena HR Gold sa udeľuje každoročne v dvoch kategóriách: Osobnosť roka a Personálny projekt roka.

 

V roku 2012 sa do súťaže prihlásilo 12 súťažných návrhov, ktoré posudzovala odborná porota zostavená z odborníkov v oblasti personálneho manažmentu a víťazov súťaže z minulých rokov.

 

Predsedom poroty HR Gold 2012 bol Martin Čambor, osobnosť roka HR Gold 2011.
Členmi odbornej poroty boli: 

 

  • Ingrid Trenčanská, Poštová banka, a.s., laureátka HR Gold 2011 za spoločnosť Holcim (Slovensko) a.s.
  • Jana Jeneiová, IBM International Services Centre s.r.o., laureátka HR Gold 2011
  • Pavel Uhrinčať, HRman, s.r.o., člen predstavenstva Združenia pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov
  • Ivan Burger, vzdelávacia spoločnosť ibis partner Slovakia, s.r.o.

 


CENU HR GOLD ZA ROK 2012 ZÍSKALI

 

V kategórii Osobnosť personálneho manažmentu:

Dorothea Jacobijne Anna Plantenga, generálna riaditeľka Heineken Slovensko, a.s. 

za inšpiratívny leadership, ktorý uplatňuje pri transformáciách organizácií na kvalitatívne vyššiu úroveň zvyšovaním angažovanosti a motivovanosti spolupracovníkov prostredníctvom každodenného žitia firemných hodnôt v súlade s víziou a stratégiou organizácie žitia firemných hodnôt v súlade s víziou a stratégiou organizácie


V kategórii personálnych projektov (v abecednom poradí vedúcich autorov, HR Gold nemá stupne víťazov):

Silvia Jeleníková a kolektív z Dell, s.r.o.

názov projektu: RockStars – rozvojový program pre talenty Dell Bratislava 
za inšpiratívne spojenie podnikového programu rozvoja talentov s podporou komunitných projektov Bratislava Staré mesto

 

Zuzana Križanová a kolektív z TRW Automotive (Slovakia), s.r.o.
názov projektu: Zavedenie procesného riadenia vo výrobnej spoločnosti
za príklad strategického biznis partnerstva HR úseku pri iniciovaní, dizajne a implementovaní procesného riadenia vo výrobnej spoločnosti

 

Katarína Mareková a kolektív zo Západoslovenskej energetiky, a.s.
názov projektu: Kolegovia školia kolegov
za dizajn a realizáciu efektívneho systému firemného vzdelávania cestou interných lektorov v oblasti odbornosti a podnikových procesov

 

S tohtoročnými víťazmi sa môžete stretnúť na Jarnom seminári "HR Gold Inšpirácie o najlepších" dňa 21. marca 2013, kde sa podelia o svoje skúsenosti, know-how, odporúčané postupy i dosiahnuté výsledky.