Vyjadrenie predstavenstva ZRRĽZ

Vyjadrenie predstavenstva ZRRĽZ k vizuálu na titulke časopisu Trend č. 6 a k nemu pripojenému textu „Prečo neznášame personalistky“.
  
Predstavenstvo ZRRĽZ poslalo dňa 17.2.2012 list p. Pavlovi Suďovi, šéfredaktorovi časopisu TREND, v ktorom sa ohradilo proti nevhodnému grafickému vizuálu a ústrednej téme prezentovanej na titulke časopisu zo dňa 16.2.2012 (TREND č. 6) a znevažovaniu profesie personalistov.