Výmena praktických skúseností z oblasti motivácie a odmeňovania

Výmena praktických skúseností z oblasti motivácie a odmeňovaniasa uskutočnila v máji v Tatrách za účasti takmer 100 odborníkov personálneho manažmetu.

 

Pokiaľ ste sa nemohli zúčastniť a zaujíma Vás o čom tohtoročné 6. celoslovenské stretnutie personálnych manažérov "Praktické skúsenosti v riadení ĽZ" bolo, ponúkame Vám retrospektívu očami pani Gabriely Čičmancovej, personálnej manažérky spoločnosti .A.S.A. Slovensko a zároveň účastníčky podujatia. Príspevok je zverejnený aj v časopise manažér č. 2/2006: Výmena praktických skúseností z oblasti motivácie a odmeňovania (formát. pdf)