Zapojte sa do programu Best Employers a budujte úspech vašej firmy pomocou motivovaných zamestnancov

Vo februári 2012 odštartoval už 8. ročník úspešnej štúdie Best Employers. V Slovenskej republike rovnako ako v ďalších krajinách strednej a východnej Európy štúdiu spracováva spoločnosť Aon Hewitt, vedúca poradenská a outsourcingová firma v oblasti riadenia ľudských zdrojov na svete. 
 
Výsledný rebríček najlepších zamestnávateľov je založený na overenej metodológii, v ktorej o konečnom umiestnení nerozhoduje meno, veľkosť ani prezentácia firmy navonok. Kľúčom k úspechu je motivovanosť zamestnancov.
 
Ako poznáme, či sú zamestnanci motivovaní?
Motivovaní zamestnanci sa o firme vyjadrujú pozitívne, chcú v nej pracovať aj v budúcnosti a aktívne prispievajú k obchodným úspechom svojho zamestnávateľa.
  
Prieskumy, ktoré spoločnosť Aon Hewitt realizovala do roku 2011 vo viac než 7 000 globálnych spoločnostiach ukazujú, že firmy, v ktorých pracuje viac než 65 % motivovaných zamestnancov, dosahujú v priemere:

  • o 15 % lepšie finančné výsledky (merané pomocou Total Shareholder Return)*.


Ďalej tieto spoločnosti dosahujú 

  • vyššiu produktivitu,
  • vyššiu spokojnosť zákazníkov,
  • nižšiu absenciu z dôvodu choroby,
  • nižšiu dobrovoľnú fluktuáciu zamestnancov
  • v neposlednom rade sú vnímané ako ATRAKTÍVNI ZAMESTNÁVATELIA. Titul Best Employer výrazne pomáha pri budovaní značky zamestnávateľa.


* Vzťahované k priemerným hodnotám daného ukazovateľa.
 
Medzi faktory, ktoré ovplyvňujú umiestnenie spoločnosti medzi najlepšími zamestnávateľmi na trhu, je vedľa motivovanosti zamestnancov tiež úroveň vrcholového vedenia, jeho schopnosť stanovovať a zdieľať stratégiu spoločnosti, vedomie zamestnancov o osobnej zodpovednosti za ich vlastný podiel na úspechu firmy, dlhodobo udržateľné procesy a politiky ako vo vnútri, tak aj navonok a v neposlednom rade tiež vnímanie značky zamestnávateľa z pohľadu vlastných zamestnancov.
 
Každá spoločnosť so sídlom na Slovensku, ktorá má viac než 50 stálych zamestnancov a pôsobí na trhu dlhšie ako 2 roky, má možnosť sa štúdie zúčastniť a zistiť, aká je miera motivovanosti jej zamestnancov. Zúčastnené spoločnosti získajú taktiež možnosť porovnať sa s ostatnými spoločnosťami, a to ako v rámci Slovenska, tak aj v rámci odvetvia. Ďalej môžu získať možnosť vypracovania podrobných analýz a konzultácií s odborníkmi pre zlepšenie finančných výsledkov spoločnosti pomocou motivovanej pracovnej sily.
 
Do štúdie sa môžu spoločnosti prihlásiť do konca apríla 2012. Slávnostné vyhlásenie výsledkov štúdie Best Employers Slovensko sa bude konať v septembri 2012.
 
Viac informácií môžete získať na oficiálnych stránkách štúdie www.BestEmployersSlovakia.com.
 


Kontakt:
Ivana Vandlíčková
projektová manažérka štúdie Best Employers
Aon Hewitt
tel: 271 001 370, ivana.vandlickova@aonhewitt.com