ZRRĽZ bude partnerom katalógu Education aj v roku 2012

Katalóg Education je určený manažérom (vrcholovým aj líniovým) a personálnym manažérom) a pomáha zvyšovať záujem o vzdelávanie vo firmách. 
 
Katalóg Education 2012

 • v katalógu bude viac konferencií (veľký záujem zo strany konferenčných spoločností na pokračovaní spolupráce)
 • v katalógu bude viac ako 100 hotelov (nárast o viac ako 40%)
 • v katalógu bude 7 partnerov (napr. PAMIDA, ProCare, ...) a odborní partneri (ZRRĽZ a AIVD SR)
 • vzdelávacie spoločnosti prejavujú väčší záujem ako v predchádzajúcom ročníku

 
Pre členov ZRRĽZ, vzdelávacie a poradenské spoločnosti, platia akciové ceny do 15.10.2011. 

 

Cieľ projektu:

 • podporiť konferenčný biznis a vzdelávanie
 • personalistom sa nie vždy podarí presadiť vzdelávací plán v požadovanom rozsahu, preto chceme vyzdvihnúť dôležitosť investícií do vzdelávania a distribuovať katalóg manažérom z rôznych oblastí

 

Katalóg bude obsahovať:

 • databázu konferencií
 • databázu  hotelov
 • databázu  vzdelávacích a poradenských spoločností a škôl

 

Cieľová skupina:

 • manažéri spoločností (vrcholoví aj línioví)
 • personálni manažéri

 

Distribúcia katalógu (min. 15.000 ks):

 • predplatitelia časopisu Zisk
 • predplatitelia časopisu Práca, Mzdy a odmeňovanie (PAM)
 • účastníci 50 - 70 konferencií
 • v hoteloch na izbách
 • distribúcia katalógov cez partnerov projektu (napr. v sieti polikliník ProCare - budú umiestnené v čakárňach)

 

Skúsenosti z 1. vydania:

 • o katalóg je veľký záujem, vedeli by sme rozdistribuovať ďalších cca 3.000 ks naviac
 • katalóg používajú na poradách vedenia (napr. na výber konferencií pre manažment, na predvýber dodávateľov pre vzdelávanie)
 • personalistom pomáha pri orientácii na trhu vzdelávania

 
Ukážka katalógu Education 2011 (plnofarebný formátu A4 na kriedovom papieri) - 15.000 výtlačkov:
http://www.vzdelavanie.sk/  - informácie o katalógu
http://www.vzdelavanie.sk/katalog/index.html#/1  - listovanie v katalógu on-line
http://www.vzdelavanie.sk/katalog_education_2011.pdf  - stiahnutie katalógu v PDF