ČLÁNKY

Decembrové číslo newslettera je pripravené. Čo sa v ňom dočítate?

 >>

Braňo Vargic: "Máte aj Vy niekedy pocit, že napriek všemožnej snahe spomaliť, zastaviť a užívať každodenné radosti sa špirála našich každodenných povinností a starostí len zrýchľuje? Aj vy sa neviete ubrániť dojmu, že ..."

 >>

HRcomm sú ľudia, ktorí budú vo firmách aplikovať vzdelávanie a naša komunita musí byť pri definícii toho, čo vlastne zamestnávatelia potrebujú a čo by mali školy učiť.

 >>

D. Zukalová: "Vychádzajúc zo znenia § 63 ods. 2 ZP písm. a) ZP je ponuková povinnosť naviazaná na „miesto, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce“. Uvedené znamená, že vhodná práca musí byť ponúkaná v mieste doterajšieho výkonu práce, ktoré bolo dohodnuté medzi zamestnávateľom..."

 >>

Dňa 9. decembra 2016 sa v Bratislave konalo 22. riadne Valné zhromaždenie členov HRcomm.

 >>

Celosvetová súťaž o najlepšie employer branding video spustila prihlášky

 >>

Emmanuel Gobillot, author of bestsellers ‘The Connected Leader’, ’Leadershift’ and ‘Follow The Leader’ believes that there must be a new way to lead organizations; that HR and marketing play a crucial role in this change process and that they are key players in new ways of strategy execution.

 >>
   
1 | 11 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 32 | 42