fb in
+421 2 5564 2471ico_phone
ČLÁNKY

V Bratislave dňa 18. 10. 2011 boli na TREND konferencii Personálny manažment 2011 slávnostne vyhlásení víťazi slovenskej ceny za riadenie a rozvoj ľudských zdrojov HR Gold 2011...

 >>

Katalóg Education je určený manažérom (vrcholovým aj líniovým) a personálnym manažérom) a pomáha zvyšovať záujem o vzdelávanie vo firmách...

 >>

MPSVR SR a Národný inšpektorát práce pripravili k novele Zákonníka práce sériu bezplatných dvojdňových prednášok...

 >>

Priznám sa, táto akcia Združenia pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov je mojou srdcovou záležitosťou. Nielen preto, že som mal tú česť byť pri jej zrode niekedy pred jedenástimi rokmi...

 >>

MPSVR SR predložilo (8.3.11) na medzirezortné pripomienkové konanie návrh zákona, ktorým sa mení a doĺňa zákon č. 311/2011 Z.z...

 >>
   
1 | 9 | 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33