ČLÁNKY

V dňoch 14. a 15.3.2013 sa konalo vo Viedni pozoruhodné podujatie s názvom DISCOVERY HR MEETING. Z názvu vyplýva, že ide o stretnutie, na ktorom...

 >>

Dňa 19. marca poslanci NR SR schválili v druhom a treťom čítaní nový zákon o ochrane osobných údajov - parlamentná tlač 358. Vládny návrh zákona o ochrane osobných údajov...

 >>

Spolupráca so školami v praxi

 >>

Témou tohto diskusného fóra, ktoré sa konalo 14.2.2013 v priestoroch Ministerstva hospodárstva SR, bolo kolektívne vyjednávanie a tiež výmena...

 >>

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a odvody do poisťovní od 1.1. 2013...

 >>
   
1 | 11 | 22 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 42