ČLÁNKY

Vyjadrenie predstavenstva ZRRĽZ k vizuálu na titulke časopisu Trend č. 6 a k nemu pripojenému textu „Prečo neznášame personalistky“.

 >>

to bolá hlavná téma stretnutia HR manažérov organizovaného Západoslovenským regionálnym klubom ZRRĽZ...

 >>

Koniec novembra je pre Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov (ďalej Združenie, ZRRĽZ) tradične obdobím bilancovania i príprav zámerov a hlavných cieľov na ďalšie obdobie...

 >>

Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov (ZRRĽZ) zorganizovalo 11. novembra tretie stretnutie HR manažérov Západoslovenského regionálneho klubu (ZsRK)...

 >>

Bez ohľadu na nestabilné obdobie, Európa bude v ďalšej dekáde potrebovať viac než 45 miliónov kvalifikovaných zamestnancov...

 >>

Leadership, efektivita a inovácie

 >>
   
1 | 11 | 22 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 42