ČLÁNKY

Klubové stretnutie - výmena praktických skúseností

 >>

Predstavenstvo ZRRĽZ, ktoré bolo zvolené na trojročné obdobie na Valnom zhromaždení členov dňa 25.11.2009 sa zišlo 14. januára na svojom prvom riadnom zasadnutí...

 >>

Biznis je o ľuďoch: Zákazník - zamestnanec - zamestnávateľ

 >>
   
1 | 11 | 22 | 32 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42