fb in
+421 2 5564 2471ico_phone
Balanced HR s.r.o.

Spoločnosť Balanced HR je predovšetkým tím „stále“ mladých zapálených profesionálov (25), ktorí našli svoje miesto v recruitingu a consultingu. Napriek tomu, že našou nosnou činnosťou je najmä recruitment, headhunting a Executive Search, nestrácame sa ani v oblastiach ako sú napríklad prieskumy a analýzy firemnej klímy, prieskumy odmeňovania, projekcie a predikcie v oblasti vývoja mzdových nákladov, a iné; naopak, čoraz viac spoločností sa na nás aj v tomto smere s dôverou obracia. Výraznou mierou sa podieľame na podpore zahraničných investícií, kde zastrešujeme úlohu HR partnera pre mnohé novovznikajúce spoločnosti na našom trhu. Každý takýto projekt je pre nás dôvodom na „malú“ oslavu :). Neustále inovujeme, zlepšujeme; s cieľom byť bližšie našim zákazníkom, kandidátom a vytvárame väzby. Konkurenciu vnímame častokrát aj ako partnera pre náš biznis a intenzívne budujeme ad-hoc, ale najmä dlhodobé vzťahy.

 

Kontaktná osoba:

Martin STRAKA

Managing Partner, Balanced HR / cvman, cvmango.com 

 

„Recruitment je pre mňa neustále objavovanie. Už takmer 20 rokov nadväzujem nové kontakty a získavam nové znalosti, mnohé z nich veľmi inšpiratívne. Na mojej práci ma najviac baví stretávať sa s ľuďmi od ktorých sa môžem niečo nové naučiť. Sled udalostí ma priviedol práve k tejto profesii, ktorá ma zaviedla na miesta, kam by som sa inak nedostal. Obzvlášť som hrdý na projekt cvmango.com, ktorý spája moderné trendy technologického recruitingu s nenahraditeľným osobným kontaktom, spája profesionálnych recruiterov, kandidátov a zamestnávateľov na jednom mieste.“

 

Kontakt: martin.straka@balanced-hr.com

 

 

 

Prečo ste sa rozhodli stať súčasťou nás HRcomm-ákov?

Rozhodnutie pre členstvo v HRcomm-e v nás postupne dozrievalo ostatné dva roky, keďže sme sa zúčastňovali na veľmi inšpiratívnych podujatiach. Považujeme ľudí v tejto komunite za trendsetterov v našej branži, nielen na Slovensku ale aj s presahom na zahraničné organizácie na podobných platformách. HRcomm je nielen diskusným fórom, ale i miestom stretávania sa inšpiratívnych ľudí, zdieľania najlepších praktík, skúseností a úspešne zrealizovaných projektov, naprieč rôznymi oblasťami, v ktorých ako špecialisti profesionálne vo svojich firmách pôsobíme. Združenie prináša do diskusie aktuálne témy a je tak lákavým prísť na Slovensko i pre zahraničné osobnosti. Pre nás, ako spoločnosť, ktorá si zakladá na neustálej inovácii, zlepšovaní a posúvaní sa vpred, je dôležité byť aktívnou súčasťou modernej organizácie, kde môžeme získať spätnú väzbu na našu prácu ako i podnety k ďalšiemu smerovaniu, čo sa už naraz na tomto fóre stalo, a každá účasť na podujatí HRcommu je tak pre nás neoceniteľnou skúsenosťou. A samozrejme nemenej významným motívom sú ľudia, ktorí túto „značku“ reprezentujú.

 

Čo chcete pre HR komunitu urobiť?

Ako členovia organizácii zastrešujúcich podporu zahraničných investícií (SARIO, SAEI, ISA...)  spracovávame denne množstvo informácii z oblasti HR pre prichádzajúcich investorov, ktoré budeme riadi zdieľať s členmi HRcomm. Postupne témy dopĺňame a rozvíjame formy, ako tieto dostať k adresátovi (pravidelný newsletter, pripravujeme špecializovanú online zónu, atď.)

Taktiež sledujeme najmodernejšie svetové trendy a riešenia v oblasti sourcingu a recruitingu, zúčastňujeme sa podujatiach zameraných na tuto tému doma i v zahraničí, prinášame a implementujeme nové idei a riešenia, ktoré budeme zdieľať v komunite a podnecovať diskusiu v uvedených oblastiach. Disponujeme medzinárodnými kontaktami v tejto komunite a vieme tak napomôcť k vzájomnému prepájaniu a získaniu ďalších inšpiratívnych väzieb.

Radi by sme sa podieľali na dianí v HRcomm-e, príprave podujatí ako rovine organizačnej tak i v obsahovej. 

 

S akými témami sa chcete s nami podeliť?

Radi by sme prispeli v oblastiach ako trendy v modernom sourcingu, postavenie a úlohy umelej inteligencie a robotizácie v spolupráci s ľudským sourcerom/recruiterom, segmentácia trhu a regionálne odlišnosti, dostupnosť pracovnej sily a riešení aktuálnej situácie boja o talenty, dopad prílevu zahraničných investícii na trh práce a riešenia, HR marketing. Ako členovia HRcommu a súčasne ďalších relevantných biznis zoskupení na Slovensku aktívne participovať na ďalšom rozvoji a raste slovenskej HR komunity v globálnom, meniacom sa svete.