fb in
+421 2 5564 2471ico_phone
Edifiers s.r.o.

Edifiers|The Language Experts je spoločnosť zameraná na rozvoj jazykových a komunikačných zručností v angličtine. Ako špecialisti na firemné jazykové vzdelávanie pôsobíme na slovenskom trhu už od roku 2006. Po celý čas sa venujeme vzdelávaniu jednotlivcov a tímov predovšetkým v oblasti odbornej angličtiny a komunikačných zručností. Pôsobíme aj ako konzultanti pri diagnostike vzdelávacích potrieb a navrhovaní programov jazykového vzdelávania s dôrazom na efektivitu a plnenie vzdelávacích cieľov.

 

 

Kontaktná osoba:
Mgr. Zuzana Štrbková
partner|Chief Creative Officer

 

 

Vyštudovala anglický jazyk a psychológiu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského.

Počas štúdia sa špecializovala na psycholingvistiku a venovala sa problematike vzniku komunikačných bariér v jazykovom vzdelávaní dospelých. Má viac ako 20 rokov skúseností s vyučovaním anglického jazyka vo firemnom prostredí, kde viedla aj komunikačné tréningy zamestnancov.

Ďalšie odborné vzdelanie získala v Brightone, vo Veľkej Británii, kde aj niekoľko rokov pôsobila ako lektorka v jazykovej škole. V Edifiers sa špecializuje na odbornú angličtinu a tvorbu nových kurzov, školení a vzdelávacích materiálov.

Kontakt: zuzana.strbakova@edifiers.sk

 

 

Prečo ste sa rozhodli stať súčasťou nás HRcomm-ákov?
V komunikácii s klientmi a obchodnými partnermi, predovšetkým manažérmi a HR-istami, často zisťujeme, že v súvislosti s prácou v nadnárodných spoločnostiach a multikultúrnych projektoch sa stretávame s rovnakými výzvami a riešime veľmi podobné problémy – my z pozície dodávateľa a naši klienti z pozície zamestnancov a zamestnávateľov. Preto sme uvítali možnosť presunúť debatu z individuálnej na spoločnú platformu a tým prispieť k inovácii a reálnym riešeniam v tejto oblasti.

 


Čo chcete pre HR komunitu urobiť?
Neurolingvistický výskum a celkový vývoj v oblasti používania angličtiny ako globálneho jazyka (lingua franca) za posledné roky veľmi pokročil. Spôsob, akým sa v súčasnosti komunikuje v nadnárodných spoločnostiach, multikultúrnych tímoch aj v bežnom živote sa veľmi zmenil a tento trend bude pokračovať aj v budúcnosti.

Ako špecialisti na anglický jazyk, komunikačné zručnosti a firemné vzdelávanie sledujeme trendy v tejto oblasti a máme know-how a skúsenosti prinášať reálne a moderné riešenia. Radi by sme sa o ne podelili aj v komunite HRComm


S akými témami sa chcete s nami podeliť?
V Edifiers sa venujeme predovšetným rozvoju komunikačných zručností v cudzom jazyku, prekonávaniu jazykových bariér pri práci s technológiami, cudzojazyčnými materiálmi a komunikácii v multikultúrnych tímoch. Venujeme sa tiež rozvoju individuálnych komunikačných zručností v cudzom jazyku a jazykovému koučingu.

Veríme, že schopnosť efektívne komunikovať, zladiť svoj prejav v cudzom jazyku s tým, ako sa vyjadrujeme v materinskom jazyku a zároveň schopnosť prekonávať komunikačné bariéry sú odpoveďou na výzvy, ktorým ako jednotlivci aj ako firmy čelíme v globálnom a digitálnom svete.