fb in
+421 2 5564 2471ico_phone
Success Solutions SK s.r.o.

Spoločnosť Success Solutions je tri roky mladá firma, ktorá sa zameriava výlučne na riešenie SuccessFactors a jeho funkčné rozšíreniam. Jej cieľom je poskytnúť zákazníkovi moderný IT systém, pokrývajúci všetky aspekty HR oblasti v jednom integrovanom riešení. Jej 18 konzultantov má skúsenosti z českej a slovenskej republiky, ale aj zo zahraničia (Veľká Británia, Švajčiarsko, Belgicko, Fínsko, Nemecko, Dánsko, Maďarsko, Rumunsko). Poskytuje nielen technické riešenie pre oblasť správy ľudských zdrojov, ale aj procesné poradenstvo a komplexný manažment zmien. Za svoju relatívne krátku existenciu sa jej podarilo dodať radu významných projektov (bankovníctvo, výroba, profesionálne služby, retail, logistika) a získať niekoľko pozoruhodných úspechov: 2 profesionálne certifikácie, 43 modulových certifikácií, striebornú medailu SAP Quality Awards a ocenenie SAP Recognized Expertise pre SuccessFactors. Od roku 2019 pôsobí konečne oficiálne aj na Slovensku a prináša svoje medzinárodné skúsenosti aj sem.

 

Kontaktná osoba:

Lukáš KOSTOVČÍK

Country Manager

 

Lukáš sa v HR IT oblasti pohybuje 7 rokov, pôsobil ako funkčný aj technický HR konzultant, neskôr ako lead account manažér v TelCo spoločnosti s celosvetovým zastúpením. V Success Solutions je zodpovedný za chod slovenskej pobočky, no pôsobí aj ako procesný konzultant a projektový manažér.

 

Kontakt: lukas@success-solutions.sk

 

 

 

 

Prečo ste sa rozhodli stať súčasťou nás HRcomm-ákov?

V rámci nášho fungovania sa zvyčajne dostaneme do zaujímavých a obojstranne prínosných diskusií s firmami až počas bežiaceho projektu, preto radi využijeme možnosť viest tieto debaty v širšej skupine a nie len s jednou spoločnosťou. Účasť na aktivitách HRcomm nám pomôže lepšie a rýchlejšie pochopiť potreby HR oddelení slovenských firiem a naši konzultanti dostanú príležitosť ponúknuť svoju expertízu a skúsenosti širšiemu publiku.

 

Čo chcete pre HR komunitu urobiť?

Radi by sme v kontexte HRcomm zhodnotili naše skúsenosti z HR IT oblasti z celého sveta. Riešime potreby menších, ale aj veľkých firiem, často zásadne odlišné, no s rovnakým cieľom vybudovania čo najefektívnejších HR procesov. Slovenská HR komunita tak získava člena, ktorý je schopný vniesť do niektorých tém nový rozmer.

 

S akými témami sa chcete s nami podeliť?

Našim hlavným cieľom a teda aj nosnou témou je efektívne riadenie ľudských zdrojov pomocou moderných technológií. Snažíme sa nastaviť procesy a riešenia tak, aby sa pracovníci HR oddelení mohli venovať ľuďom a firme, nie administrácii dát a systémov. Zaujímavými témami teda môžu byť: tvorba integrovaných HR procesov od náboru po odchod do dôchodku, eliminácia papierovej dokumentácie na HR oddelení, automatizácia procesov s nízkou pridanou hodnotou, elektronické vzdelávanie, či dátová bezpečnosť.