fb in
+421 2 5564 2471ico_phone
Zdravie.sk, s.r.o.

Líder v internetových inováciách v zdravotníctve. Prevádzkovateľ portálu www.zdravie.sk. Firma kontinuálne od roku 2003 prináša na trh nove informácie a služby v oblasti zdravia. Priniesla a rozšírila informácie o zdraví, spustila a prevádzkuje najvyužívanejšie užívateľské fórum o zdraví na Slovensku, priniesla prvé poradne lekárov na internete a od roku 2014 prevádzkuje aj 1. internetovú kliniku www.klik-klinik.sk.


Kontaktná osoba: 
Andrej BLANÁRIK
majiteľ a zakladateľ portálu Zdravie.sk

 

Andrej vyštudoval FEI STU. Už počas štúdia založil v 90. rokoch IT spoločnosť SANDING s.r.o., ktorá sa zaoberá spracovaním dát a počítačmi. Počítačom a internetu sa venuje viac ako 30 rokov, avšak celý život vždy v úzkom prepojení s farmáciou a zdravím. Od roku 2003 úspešne prevádzkuje aj najznámejší a najpoužívanejší web o zdraví na Slovensku www.ZDRAVIE.sk s návštevnosťou viac ako 600.000 užívateľov mesačne. Zaoberá sa inováciami firemných procesov a medicíny pomocou počítačov a internetu. Od roku 2014 prevádzkuje a riadi 1. internetovú klinku www.klik-klinik.sk, kde je k dispozícii takmer 250 odborníkov z 87 špecializácií. Jeho víziou je posunúť zdravotníctvo k využívaniu internetu a najnovších technológii v prospech pacienta i lekára, tak aby sa milióny ľudí lepšie starali o svoje zdravie.

 

Kontakt: andrej.blanarik@zdravie.sk 


Prečo ste sa rozhodli stať súčasťou nás HRcomm-ákov?

„Zdravie.sk ako líder v informáciách o zdraví na internete pre laickú verejnosť sa rozhodlo vstúpiť do nového segmentu – segmentu firiem. Našou víziou je prinášať služby a informácie pre firmy, ktoré uľahčujú zdravotnú starostlivosť o zamestnancov.
Spojenie s HRcomm ako lídrom medzi HR špecialistami a TOP zamestnávateľmi veľmi vítame. Ponúka nám priestor na vzájomné zdieľanie ideí firiem podporujúcich optimálny zdravotný stav zamestnancov po fyzickej aj duševnej stránke a zdravé pracovné prostredie. Potreba podporovať tento trend pre udržateľnosť, efektivitu a konkurencieschopnosť sa stáva neodmysliteľnou súčasťou každého úspešného podniku. Veľmi radi využijeme možnosť zdieľať poznatky a skúsenosti s firmami, ktoré si uvedomujú dôležitosť starostlivosti o zdravie každého člena tímu a chcú sa na tom aktívne podieľať. 
Naše prvé produkty sú služba pre HR managerov FRESH a kupóny Klik-Klinik. FRESH (http://fresh.zdravie.sk) je služba uľahčujúca celoročnú starostlivosť o zamestnancov formou elektronického a tlačeného časopisu o zdraví určeného pre zamestnancov. Kupóny  Klik-Klinik (https://klinika.zdravie.sk/kupony/)  na konzultáciu s lekármi, prinášajú firmám možnosť skrátiť fázu váhania a prezentizmu na pracovisku pri riešení zdravotných problémov, ktoré zapríčiňujú skryté náklady pre firmu mnohonásobne presahujúcu cenu kupónov.“