Aktuálne trendy HR marketingu na Slovensku pre rok 2015

Spoločnosť Maxman Consultants, spol. s r.o. s podporou HRcomm zorganizovala v máji 2015 po prvý krát na Slovensku prieskum o aktivitách, ktoré firmy na Slovensku robia v oblasti HR marketingu. 
Cieľom prieskumu bolo zmapovanie aktuálnych trendov a používaných nástrojov HR marketingu v Slovenskej republike. 

 

 

 

 

Aktuálne trendy HR marketingu na Slovensku pre rok 2015 - prezentácia TU