Cena HR Gold za rok 2015

V Bratislave dňa 7. októbra 2015 boli na TREND konferencii Personálny manažment 2015 slávnostne vyhlásení víťazi národnej ceny za rozvoj a riadenie ľudských zdrojov, HR Gold 2015.
 

Národná cena za rozvoj a riadenie ľudských zdrojov HR Gold je zameraná na vyhľadávanie, oceňovanie, zverejňovanie a šírenie najlepších praktík personálneho manažmentu na Slovensku tak, aby sa inovatívne prístupy, pokrokové trendy, najlepšie praktiky a nasledovaniahodné vzory sprostredkovali celej profesionálnej komunite HR manažérov a špecialistov.
 
Národná cena HR Gold sa udeľuje od roku 1998 a organizujú ju HRcomm - Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov a vzdelávacia spoločnosť ibis partner Slovakia, s.r.o.
 
Cena HR Gold sa udeľuje každoročne v dvoch kategóriách: Osobnosť roka a Projekt roka. V roku 2015 sa do súťaže prihlásilo 12 súťažných návrhov, z ktorých víťazné návrhy vybrala odborná porota zložená z odborníkov v oblasti personálneho manažmentu a tiež z víťazov súťaže z minulých rokov. 


Dňa 23. septembra 2015 zasadala odborná porota ceny HR Gold, aby ocenila Osobnosť personálneho manažmentu za rok 2015 a najúspešnejšie Projekty v oblasti riadenia ľudských zdrojov za rok 2015.
 
Porotu tvorili víťazi predchádzajúceho ročníka v kategórii Osobnosť roka a Projekt roka, ako aj zakladatelia súťaže ceny HR Gold: 
•    predseda odbornej poroty – Zdenka JUNASOVÁ, HR manažér spoločnosti TOWER AUTOMOTIVE, a.s., laureátka ceny HR Gold 2014 v kategórii Osobnosť HR Gold
•    členovia odbornej poroty:

  • Dana MIŇOVÁ, personálna manažérka spoločnosti Svet zdravia, a.s.
  • Janka STECKEROVÁ, vedúca oddelenia Vzdelávania a rozvoja zo Slovenskej sporiteľne, a.s.
  • Stanislava VALIENTOVÁ PSOTOVÁ, personálna manažérka Johnson Controls International, s.r.o.
  • Pavol UHRINČAŤ, riaditeľ spoločnosti HRman, s.r.o. a člen predstavenstva HRcomm, za organizátorov súťaže HR Gold
  • Ivan BURGER, vedúci tréner spoločnosti ibis partner Slovakia, s.r.o., za organizátorov súťaže HR Gold.

 

 

Predstavujeme Vám víťazov ceny HR Gold za rok 2015 v dvoch kategóriách:

 

Kategória Osobnosť roka HR Gold 2015:

 

 
  • Zuzana KRIŽANOVÁ, HR manažérka spoločnosti TRW Automotive (Slovakia) s.r.o.

Zuzana získala ocenenie za mimoriadny osobný vklad do rozvoja HR komunity v trenčianskom regióne ako aj v rámci celého Slovenska, za vybudovanie dobrého mena a silnej pozície úseku HR v rámci spoločnosti a za príkladné vybudovanie HR business partnerstva s manažmentom spoločnosti.

 

 

Kategória Projekt roka HR Gold 2015: 

 

 
  • Zuzana BARANIAK a kolektív zo spoločnosti Bekaert Hlohovec, a.s.

Názov projektu: „Komplexný projekt Škola majstrov“

Cena HR Gold 2015 bola udelená za ucelený koncept interného výberu a prípravy majstrov vo výrobnej spoločnosti.

 

 

  • Silvia KARÁSIKOVÁ a kolektív zo spoločnosti Duslo, a.s.

Názov projektu: „Ako získavame a pripravujeme novú generáciu“

Cena HR Gold 2015 bola udelená za proaktívne riešenie získavania a prípravy nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily v regióne, v koordinovanej spolupráci so školstvom.

 

 

  • Soňa POPROCKÁ a kolektív zo spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

Názov projektu: „TELEKOM 2018 – náš príbeh“

Cena HR Gold 2015 bola udelená za vysoko účinné kaskádovanie dlhodobej firemnej stratégie naprieč celou spoločnosťou, podnecujúce angažovanosť všetkých kategórií zamestnancov.

 

 

Pokračovaním súťaže ceny HR Gold je Jarný seminár HR Gold 2015 „Inšpirácie od najlepších“, ktorý sa bude konať dňa 10. marca 2015 v Bratislave. Na seminári víťazi ceny prezentujú svoje know-how, projekty, uplatnené postupy, dosiahnuté výsledky, odporúčania a cenné skúsenosti celej profesionálnej obci HR manažérov a špecialistov. 
 
Viac informácií o súťaži ceny HR Gold nájdete na stránke www.hrgold.sk, príp. na e-mailovej adrese hrgold@hrgold.sk.