HRcomm Hot News

Hľadáte informácie o tom, ako sa pohybuje miera nezamestnanosti? Alebo prečo tento udaj zostáva stabilný už 3 mesiace za sebou? 
Prípadne aké sú predikcie k vývoju inflácie, či o koľko vzrástla slovenská ekonomika v poslednom štvrťroku? 

Odpovede nájdete i na linkách, ktoré pre vás zdieľame (zdroj NBS)

Počet nezamestnaných v januári 2022 stagnoval. Miera nezamestnanosti tak už tretí mesiac po sebe ostáva nezmenená na úrovni 7,6 %. Dopyt po pracovnej sile napriek tomu zostáva vysoký.
http://www.nbs.sk/_img/Documents/_komentare/2022/1264_rk_nez_20220218.pdf


Slovenská ekonomika vzrástla v 4. štvrťroku 2021 o 0,3 % medzištvrťročne. Vývoj HDP koncom roka bol ovplyvnený pandémiou, zmierňovaním problémov s dodávkami komponentov a rýchlo rastúcimi cenami vstupov.  Oproti predchádzajúcemu štvrťroku vzrástla zamestnanosť o 0,1% a pracovalo tak približne o 3 tisíc osôb viac.
http://www.nbs.sk/_img/Documents/_komentare/2022/1263_rk_fHDP_20220215_4q21.pdf


Inflácia CPI dosiahla v januári 8,4 %. K výraznému zrýchleniu prispeli najmä regulované ceny energií. Čistá inflácia bez pohonných látok zrýchlila mierne nad 6 % a prispieva tak najvýraznejšie k inflácii.
http://www.nbs.sk/_img/Documents/_komentare/2022/1262_rk_inf_20220214.pdf


Počet nezamestnaných sa v decembri znížil len veľmi mierne (o približne 800 osôb), čo viedlo k tomu, že miera nezamestnanosti stagnovala na 7,6 %. Za celý rok 2021 dosiahla miera nezamestnanosti 8,1 %.
http://www.nbs.sk/_img/Documents/_komentare/2022/1260_rk_nez_20220120.pdf