fb in
+421 2 5564 2471ico_phone
HRcomm pomáha zdravotne hedikepovaným deťom z Ukrajiny

Sme svedkami najväčšieho vojenského konfliktu od 2. svetovej vojny. Do našej krajiny prichádzajú ľudia, ktorí utekajú, aby si zachránili vlastný život. V HRcomm sme sa rozhodli, že sa pokúsime aj my našou troškou pomôcť. Našim cieľom nie je suplovať štát, ale zamerali sme sa na cielenú pomoc konkrétnym osobám.

 

Pomôžte spolu s nami zdravotne hendikepovaným deťom z Ukrajiny, ktoré aj napriek situácii, v ktorej sa ocitli, potrebujú špeciálne rehabilitácie.

 

HRcomm pod záštitou APPA organizuje verejnú zbierku s cieľom získania finančných prostriedkov na absolvovanie špeciálnych rehabilitácií pre zdravotne hendikepované deti z Ukrajiny.

 

Asociácia pomoci postihnutým APPA (www.appa.sk) pomáha od roku 2009 ťažko telesne postihnutým deťom v rámci celého Slovenska. Momentálne patrí APPA medzi najvýznamnejšie charitatívne organizácie na Slovensku.  Z dôvodu aktuálnej situácie na Ukrajine im pribúdajú žiadosti o podporu aj pre zdravotne znevýhodnené deti z Ukrajiny. 

Tím v APPA preto veľmi uvítal pomocnú ruku od asociácie HRcomm, ktorá sa rozhodla pomôcť ukrajinským deťom so zdravotným znevýhodnením. Verejná zbierka, ktorú organizuje HRcomm pod záštitou APPA je transparentná a cielená.

 

Komu konkrétne výťažkom z verejnej zbierky pomôžeme?

 

Chcete pomôcť aj vy?

Ľubovoľný príspevok, prosím, zašlite na číslo účtu IBAN: SK98 1100 0000 0029 2982 6898 s variabilným symbolom 5555.

Váš príspevok pôjde v plnej výške na saturáciu aktuálnych potrieb daných detí.

 

O využití finančných prostriedkov vás budeme informovať po ukončení pomoci.