HRcomm pomáha zdravotne hedikepovaným deťom z Ukrajiny

Sme svedkami najväčšieho vojenského konfliktu od 2. svetovej vojny. Do našej krajiny prichádzajú ľudia, ktorí utekajú, aby si zachránili vlastný život. V HRcomm sme sa rozhodli, že sa pokúsime aj my našou troškou pomôcť. Našim cieľom nie je suplovať štát, ale zamerali sme sa na cielenú pomoc konkrétnym osobám.

 

Pomôžte spolu s nami zdravotne hendikepovaným deťom z Ukrajiny, ktoré aj napriek situácii, v ktorej sa ocitli, potrebujú špeciálne rehabilitácie.

 

HRcomm pod záštitou APPA organizuje verejnú zbierku s cieľom získania finančných prostriedkov na absolvovanie špeciálnych rehabilitácií pre zdravotne hendikepované deti z Ukrajiny.

 

Asociácia pomoci postihnutým APPA (www.appa.sk) pomáha od roku 2009 ťažko telesne postihnutým deťom v rámci celého Slovenska. Momentálne patrí APPA medzi najvýznamnejšie charitatívne organizácie na Slovensku.  Z dôvodu aktuálnej situácie na Ukrajine im pribúdajú žiadosti o podporu aj pre zdravotne znevýhodnené deti z Ukrajiny. 

Tím v APPA preto veľmi uvítal pomocnú ruku od asociácie HRcomm, ktorá sa rozhodla pomôcť ukrajinským deťom so zdravotným znevýhodnením. Verejná zbierka, ktorú organizuje HRcomm pod záštitou APPA je transparentná a cielená.

 

Komu konkrétne výťažkom z verejnej zbierky pomôžeme?

 

Chcete pomôcť aj vy?

Ľubovoľný príspevok, prosím, zašlite na číslo účtu IBAN: SK98 1100 0000 0029 2982 6898 s variabilným symbolom 5555.

Váš príspevok pôjde v plnej výške na saturáciu aktuálnych potrieb daných detí.

 

 

ĎAKUJEME ZA VAŠU POMOC:

 

Štvorročná Veronika mohla absolvovať potrebné rehabilitácie

Pre malú bojovníčku sa prostredníctvom verejnej zbierky podarilo vyzbierať sumu 1.000 eur, vďaka čomu mohla absolvovať intenzívny týždňový rehabilitačný pobyt v HENDI CENTRUM v Piešťanoch. Veronikina mama neskrývala dojatie: „Radi by sme vyjadrili hlbokú vďaku APPA a spoločnosti HRcomm, ktorá poskytla finančné prostriedky na rehabilitáciu nášho dieťaťa. Pre nás je to v súčasnosti vzhľadom na situáciu v našej krajine neúnosná suma. Veronika potrebuje komplexnú rehabilitáciu a vďaka dobročinnej zbierke sme túto možnosť dostali. Úprimne ďakujeme za pomoc a podporu, ktorú poskytujete deťom, ktoré potrebujú život zachraňujúcu liečbu. Ďakujeme za vašu láskavosť a štedrosť. Dávate našim deťom šancu na zdravú a šťastnú budúcnosť.“

 

Fyzioterapeuti sa pri cvičení s Veronikou zamerali na uvoľnenie skráteného svalstva rúk aj nôh. „Následne sme pracovali na zlepšení držania hlavičky a ramien, zamerali sa na oporu o predlaktia a ruky a zlepšenie stability trupu v sede. Veronika tolerovala cvičenie veľmi dobre, pekne spolupracovala a po intenzívnej terapii je celkovo uvoľnenejšia, posilnila si chrbát a bruško a dlhšie sa udrží v sede s malou pomocou,“ približuje Andrej Taraba, hlavný fyzioterapeut Oddelenia starších detí a dospelých v HENDI CENTRE. 

Veronike, ale aj ostatným deťom držíme päste pri ich liečbe a prajeme, aby sa našlo ešte veľa ľudí, ktorí neváhajú pomôcť.