HUMAN RESOURCE COMPETENCY STUDY

Ešte stále sa môžete prihlásiť!

 

HUMAN RESOURCE COMPETENCY STUDY


HRcomm sa v tomto roku má príležitosť zapojiť sa do globálneho prestížneho prieskumu - štúdie Human Resource Competency Study (HRCS), ktorý sa realizuje pod záštitou Ross School of Business pri University of Michigan a RBL Group. Prestíž a kredibilitu tejto poprednej štúdie vo svetovom meradle v nemalej miere potvrdzuje aj fakt, že Dave Ulrich (video k prieskumu nájdete tu: https://s3.amazonaws.com/rblip/Videos/HRCS-2015/HRCS+Overview+Long.mp4), celosvetovo uznávaný „ HR guru“ je jej spoluautorom. EAPM (European association for people management), ktorej je HRcomm členom, bola pre túto iniciatívu nominovaná ako európsky regionálny partner. Štúdia poskytuje európsky pohľad na to, ktoré sú kľúčové kompetencie úspešných HR-istov a HR oddelení. 

 

Účasť v štúdii je bezplatná a jedinou investíciou je Váš čas. Vašou odmenou bude:

•    Globálny a regionálny benchmark za odvetvie 
•    Cielený feedback na to, ktoré HR kompetencie a praktiky majú najväčší dopad ekonomické výsledky
•    360 ° spätnú väzbu na individuálne HR kompetencie 
•    Porovnanie osobnostného skóre k typu profesie na regionálnej a globálnej úrovni
•    On-line prenosy pre respondentov 
•    Možnosť zúčastniť sa jednodňového regionálneho feedback workshopu, kde budú prezentované výsledky štúdie a HR trendov ovplyvňujúcich hospodársky výsledok.

 

Viac informácii nájdete tu

Informácie o priebehu prieskumu nájdete tu.

 

Exkluzívne pre členov HRcommu, ktorí sa zúčastnia prieskumu, pripravíme (v prípade dostatočného množstva dát) špeciálny workshop k výsledkom štúdie, ktorý zaradíme do programu našej tradičnej TREND Konferencie, ktorá sa bude konať 7. a 8. októbra v hoteli Gate One v Bratislave.

 

Prihlásiť sa môžete na EAPMSecretary@cipd.co.uk. V prípade otázok prosím kontaktujte kanceláriu HRcomm – lucia.laukova@hrcomm.sk, ktorá je gestorom štúdie za HRcomm.