Ocenenie Firemný dobrovoľník roka 2014

CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum už po siedmykrát vo svojej histórii oceňuje dobrovoľníkov v 9 kategóriách. Jednou z nich je aj kategória firemný Dobrovoľníka roka 2014.

 

Prečo špeciálna kategória firemný dobrovoľník, keď by sa takýto dobrovoľník vedel hravo zaradiť aj do inej, štandardnej kategórie? Presne preto, že aj v komerčnej sfére je dôležité upriamovať pozornosť na oblasť dobrovoľníctva a tretieho sektora, ktorá môže neraz pomôcť aj samotnej spoločnosti vo svojom rozvoji. Každá spoločnosť má svoju firemnú kultúru, ktorá je upriamená raz na jedno a inokedy zase na druhé, čo je však kľúčové, je práve zameranie sa resp. podpora dobrovoľníckych myšlienok. Myslíme si, resp. sme presvedčení o tom, že mimopracovný čas má na zamestnanca veľmi veľký vplyv. Práve v popracovnom čase, ale často už aj v rámci pracovnej doby s podporou zamestnávateľa, sa môže realizovať dobrovoľník v konkrétnej organizácii. Takto strávený čas nemusí znamenať len konkrétnu pomoc pre konkrétneho človeka či organizáciu, ale je to zároveň aj čas, kedy sa zamestnanec môže rozvíjať po osobnostnej stránke, ale aj po stránke odborných zručností. Čím ďalej tým viac si zamestnávatelia uvedomujú, že investovať do dobrovoľníckych programov je naozaj efektívne, resp. podporiť zanietených zamestnancov a ich dobrovoľnícke aktivity je jedným z najlepších spôsobov, ako ich oceniť, ale aj im dať najavo svoj rešpekt. 
Kategória firemný dobrovoľník roka je v podstate ocenením nielen samotného dobrovoľníka, ktorý sa venuje nezištnej pomoci iným, ale aj ocenením spoločnosti, ktorá takéto myšlienky podporuje. Preto, ak máte vo svojom okolí dobrovoľníka, ktorý sa venuje takejto činnosti minimálne pol roka, dajte o ňom svetu vedieť. Pozitívnych príkladov v spoločnosti naozaj nie je nikdy dosť.

 


Nominovať kandidáta na ocenenie Firemný dobrovoľník roka 2014 môžete práve TU

 

Dátum uzávierky prihlášok je 31.12.2014. 

 

Ak by ste mali akékoľvek otázky, pokojne sa obráťte  na: ocenovanie@dobrovolnictvo.sk alebo +421 918 987 476.