Projekt To dá rozum: novinky a hľadanie odpovedí na otázku prečo školy nepripravujú kvalitných absol

Projekt To dá rozum, ktorého partnerom je HRcomm, momentálne získava kvantitatívne dáta o príprave absolventov pre trh práce z pohľadu škôl ako aj samotných študentov. Výskum nadväzuje na zisťovanie potrieb zamestnávateľov realizovaný v októbri a novembri 2017. V priebehu mája 2018 sú sprístupnené online dotazníky pre študentov stredných a vysokých škôl, ako aj pre VŠ učiteľov a slovenských vedcov v zahraničí. Ak je niektorý z Vašich zamestnancov, brigádnikov, či stážistov momentálne aj študentom, informujte ho o dotazníkovom prieskume. Takisto ak poznáte nejakých vedcov v zahraničí prepošlite im prosím informáciu o našom prieskume. Čím viac odpovedí získame, tým lepšiu budeme mať predstavu o tom ako školy pripravujú pre trh práce a život a čo je v tejto súvislosti potrebné zmeniť. Od vedcov v zahraničí sa zase dozvieme, čo by sa muselo zmeniť na to, aby sa vrátili na Slovensko.

 

Projekt To dá rozum, ktorý realizuje mimovládny think-thank MESA10, je reakciou na znižujúcu sa kvalitu slovenského vzdelávania. Zámerom projektu je tento negatívny trend zvrátiť a docieliť, aby náš vzdelávací systém reflektoval potreby každého dieťaťa, žiaka a študenta a produkoval absolventov pripravených na neustále sa meniaci svet. Od septembra 2017, kedy sme naposledy informovali o dianí v projekte, sme realizovali ďalšie aktivity, ktoré nám pomôžu pochopiť ako samotné školy pripravujú svojich žiakov a študentov pre ďalšie štúdium, trh práce a život všeobecne. Zaujíma nás tiež čo by sa muselo zmeniť, aby sa na Slovensko vrátili naši študenti po skončení školy v zahraničí a naši vedci a VŠ učitelia, ktorí v zahraničí realizujú špičkový výskum a inovácie.

 

V októbri 2017 sme uskutočnili fokusové skupiny s doktorandmi – teda budúcimi vysokoškolskými učiteľmi, so súčasnými VŠ učiteľmi a so slovenskými študentmi v Čechách. Doktorandi ako aj VŠ učitelia zhodne hovorili o tom, že učenie študentov nemá na vysokých školách prioritu, čo je z nášho pohľadu zrejme jedným z dôvodov nízkej kvality výučby. Potešujúcou správou bolo, že viacerí účastníci fokusových skupín z radov doktorandov nám povedali, že v budúcnosti chcú pracovať v praxi a zároveň na vysokej škole, aby mohli lepšie zdieľať so študentmi aktuálne trendy. Menej potešujúca bola diskusia s našimi študentmi v Brne, Olomouci a Prahe, z ktorých väčšina sa momentálne neplánuje vrátiť späť na Slovensko. Jedným z dôvodov je aj to, že nevideli pre seba doma adekvátne uplatnenie. Tu je jednoznačne otvorená možnosť pre zamestnávateľov zo Slovenska, aby našich študentov v Čechách, ale aj inde v zahraničí, informovali o tom, aké budú mať u nás možnosti, a tým ich pomohli motivovať k návratu.  Naši vedci, pôsobiaci v zahraničí uvádzali, že majú so Slovenskom len veľmi obmedzené kontakty a, podobne ako študenti, nevidia veľa možností na uplatnenie sa na Slovensku. Bolo by preto zo strany spoločností pracujúcich s výskumom a inováciami, aby sa snažili o poskytnutie informácií vedcom o tom aké možnosti Slovensko vo výskume a inováciách ponúka.

 

V októbri 2017 sme uskutočnili fokusové skupiny s doktorandmi – teda budúcimi vysokoškolskými učiteľmi, so súčasnými VŠ učiteľmi a so slovenskými študentmi v Čechách. Doktorandi ako aj VŠ učitelia zhodne hovorili o tom, že učenie študentov nemá na vysokých školách prioritu, čo je z nášho pohľadu zrejme jedným z dôvodov nízkej kvality výučby. Potešujúcou správou bolo, že viacerí účastníci fokusových skupín z radov doktorandov nám povedali, že v budúcnosti chcú pracovať v praxi a zároveň na vysokej škole, aby mohli lepšie zdieľať so študentmi aktuálne trendy. Menej potešujúca bola diskusia s našimi študentmi v Brne, Olomouci a Prahe, z ktorých väčšina sa momentálne neplánuje vrátiť späť na Slovensko. Jedným z dôvodov je aj to, že nevideli pre seba doma adekvátne uplatnenie. Tu je jednoznačne otvorená možnosť pre zamestnávateľov zo Slovenska, aby našich študentov v Čechách, ale aj inde v zahraničí, informovali o tom, aké budú mať u nás možnosti, a tým ich pomohli motivovať k návratu.  Naši vedci, pôsobiaci v zahraničí uvádzali, že majú so Slovenskom len veľmi obmedzené kontakty a, podobne ako študenti, nevidia veľa možností na uplatnenie sa na Slovensku. Bolo by preto zo strany spoločností pracujúcich s výskumom a inováciami, aby sa snažili o poskytnutie informácií vedcom o tom aké možnosti Slovensko vo výskume a inováciách ponúka.

 

V októbri a novembri 2017 sme realizovali dotazníkový prieskum medzi špecialistami na ľudské zdroje. Aj vďaka vašej podpore a pomoci HRcomm sa nám podarilo získať viac ako 220 vyplnených dotazníkov, kde ste sa s nami podelili o to, čo od absolventov požadujete a čo im dnes najviac chýba. Najviac vám u absolventov chýba prax v odbore a to bez ohľadu na to či ide o vysoko, stredne alebo nízko kvalifikovaných absolventov. Dotazníky však ukázali aj mnohé iné zaujímavé výstupy, o ktoré sa s vami podelíme spolu s ostatnými dátami na jeseň 2018.

 

V polovici apríla 2018 sme tiež distribuovali online dotazníky pre študentov vysokých škôl na Slovensku a v zahraničí ako aj pre slovenských vedcov a VŠ učiteľov v zahraničí. V najbližších dňoch zverejníme aj dotazníky pre doktorandov, VŠ učiteľov na Slovensku a študentov stredných škôl. V rámci dotazníkov pre študentov a VŠ učiteľov, okrem iného, zisťujeme čo a ako sa študenti učia. Toto chceme následne porovnať s informáciami od vás, špecialistov na ľudské zdroje, a zistiť tak, kde a prečo dochádza k zlyhaniam ponuky a dopytu na trhu práce.

 

V tejto súvislosti Vás chceme veľmi pekne poprosiť o pomoc so zdieľaním informácie o našich dotazníkoch medzi Vašich zamestnancov, stážistov, či brigádnikov, ktorí sú študentmi VŠ a stredných škôl (dotazník pre stredoškolákov bude k dispozícii v polovici mája). Taktiež v prípade, že poznáte vedcov a VŠ učiteľov pôsobiacich v zahraničí ako aj študentov študujúcich v zahraničí posuňte im prosím informáciu o dotazníkoch pre nich. Všetky informácie o dotazníkoch nájdete na našom webe: www.todarozum.sk. Čím viac odpovedí získame, o to realistickejšie budú naše zistenia o tom, čo sú hlavné problémy nášho školstva a čo sú ich príčiny. Keď ich budeme poznať, budeme vedieť lepšie zadefinovať odporúčania na odstránenie týchto problémov tak, aby absolventi škôl boli lepšie pripravení ako pre potreby trhu práce, tak aj pre kvalitný život.

 

Renáta HALL

riaditeľka projektu To dá rozum