Projekt TO DÁ ROZUM - Vzdelanie je budúcnosť

Kvalita slovenského školstva v medzinárodnom porovnaní upadá. Svedčia o tom zhoršujúce sa výsledky našich žiakov v medzinárodnom meraní OECD PISA a výsledky dospelých (teda absolventov našich škôl) v meraní PIAAC. V prestížnom Šanghajskom rebríčku top 500 univerzít sa dlhodobo neumiestňuje žiadna zo slovenských vysokých škôl, čo odzrkadľuje najmä nízku kvalitu vysokoškolskej vedy. Zároveň, slovenské deti patria, podľa prieskumov PISA, medzi najnešťastnejšie spomedzi detí zo 63 hodnotených krajín na svete. Pravdepodobne k tomu prispieva aj zlá atmosféra na školách. Preto sme sa v HRcomm rozhodli aktívne podporiť novú iniciatívu MESA10, projekt pod názvom TO DÁ ROZUM (www.todarozum.sk). Je to projekt na dlhé trate, lebo nechce korigovať existujúci system vzdelávania ale postaviť úplne novú víziu, vďaka dôslednej analýze potrieb pracovného trhu, spojí prácu výskumníkov a mimovládnych organizácii a expertov na školstvo z celého sveta.

 

Budúcnosť je vzdelanie, to dá rozum!
To dá rozum že bez kvalitných a zanietených učiteľov to nezvládneme!
HRcomm chce byt súčasťou tohto výnimočného projektu a mat šancu ovplyvniť kvalitu pracovnej sily budúcnosti.