Valné zhromaždenie členov HRcomm

Dňa 9. decembra 2016 sa v Bratislave konalo 22. riadne Valné zhromaždenie členov HRcomm


Jedným z bodov stretnutia bolo predstavenie činnosti HRcomm za rok 2016. V tomto roku sme si dali za cieľ postupne pozicionovať podujatia s presahom aj na susedné krajiny a to predstavovaním zaujímavých a inšpiratívnych zahraničných hostí na TREND konferencii Personálny manažment, a tiež na novovytvorenom formáte „HRcomm Masterclass Summit“, ktorý tento rok odštartoval svoj prvý ročník. 


Prítomným boli predstavené hlavné priority a zámery HRcomm na rok 2017. Prioritne sa budeme zameriavať na kvalitu podujatí a ich praktický prínos, pozývanie a prestavovanie hostí zo Slovenska a zahraničia. Našou ambíciou je aj v budúcom roku vyhľadávať partnerov a vytvárať synergie na zaujímavé projekty a inšpiratívne nápady. Medzi hlavné priority patrí tiež zastupovanie záujmov HR komunity v legislatívnom procese. HRcomm si buduje pozíciu rešpektovaného partnera v oblasti presadzovania záujmov HR komunity pri tvorbe legislatívneho procesu v oblasti pracovného práva ako aj pri riešení širších celospoločenských tém.


Ďalším bodom stretnutia bol návrh Rozpočtu HRcomm na rok 2017, ktorý bol schválený v predloženej podobe. Členský príspevok  na nasledujúci rok bol schválený v nezmenenej výške a to 418,- Eur/organizácia.


Schválené materiály budú poslané všetkým členom v elektronickej forme do konca roka.

 

Tešíme sa na na spoluprácu s Vami v roku 2017 smiley


Tím HRcomm