Výsledky globálnej štúdie o politike odmeňovania a transparentnosti miezd

Milí členovia HRcomm, priatelia a kolegovia,

 
transparentnosť v odmeňovaní je aktuálna a často diskutovaná téma medzi HR odborníkmi a firmami na celom svete. Diskusia ohľadom platovej nerovnosti medzi mužmi a ženami upriamila ďalšiu pozornosť na tému transparentnosť v odmeňovaní. Z tohto dôvodu sa rozhodli Centrum pre Human Resource Management na univerzite Luzern a School of Management and Labor Relations der Rutgers University (USA) v spolupráci s HRcomm vypracovať globálnu štúdiu o aktuálnej politike odmeňovania a transparentnosti miezd v rôznych krajinách sveta (Chorvátsko, Fínsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Švajčiarsko, Turecko, Ukrajina, Veľká Británia a USA).
 
Ako poďakovanie za vyplnenie dotazníka Vám dávame k dispozícii podrobnú správu o výsledkoch štúdií na Slovensku, ako aj globálnu študijnú správu, ktorá je k dispozícii TU.