Work in Balance

HRcomm odporúča konferenciu:

 

 

Súčasné trendy personálneho manažmentu zameraného na zdravie zamestnancov.

Ako si budovať zdravé firemné prostredie a ako si udržiavať psychologicky zdravé vzťahy na pracovisku? Lídri úspešných spoločností, ako Google, Lenovo či Dell, predstavujú filozofiu zdravej firmy.

 

Erika Koklesová, HR Director, Lenovo Slovensko: „Zdravá a podporujúca firemná kultúra môže byť inšpiráciou na zmenu životného štýlu zamestnanca. Staré dobré príslovie, že ryba smrdí od hlavy, platí aj tu. V prípade, že vedeniu spoločnosti záleží na zdravej firemnej atmosfére, budete v tejto spoločnosti vidieť takúto kultúru všade okolo, od typu ľudí, ktorí tu pracujú, až po prostredie a všetko s tým súvisiace. Z pohľadu benefitov a motivačných nástrojov jedným z najkľúčovejších rozhodnutí je zavedenie psychológa na pracovisku, právne poradenstvo prostredníctvom e-mailov či masáž na pracovisku a mnohé iné.“

 

Silvia Jeleníková, HR Director pre CER región, Dell Slovensko: „Firma, v ktorej človek pracuje, ho dokáže výrazne ovplyvniť či nasmerovať v tom, ako žije svoj život, teda aj to, ako zdravo či nezdravo bude fungovať. Filozofia „People“ v spoločnosti Dell stojí na vzťahoch. Ak nebudú naši zamestnanci spokojní, pocítia to všetci naokolo. Viac ako 60 percent našich kolegov navštevuje fitnescentrum a ďalší sa aktívne venujú športom, ako je tenis, futbal, joga, nordic walking či vytrvalostný beh. Organizujeme vlastné turnaje, zápasy, máme Dell Run.“

 

Juraj Stankay, Industry Manager, Google Slovensko: „Atmosféra na pracovisku je kľúčová, najmä vzťahy s kolegami. V našom tíme je nás veľa, ktorí žijú aktívne. Z pohľadu firemných benefitov používame taký mix všetkého, od práce z domu cez cestovanie a osobnostný rozvoj. Vnútorná rovnováha pre mňa znamená kombináciu šťastnej rodiny, dobrých priateľov a zaujímavej práce.“

 

Martin Chinoracký, riaditeľ spoločnosti Libellius, konzultačná spoločnosť: „Som presvedčený o tom, že zdravá firma je taká, ktorá má dobre fungujúce procesy a systém riadenia a zároveň v nej pracujú angažovaní a kompetentní ľudia. Táto požiadavka je previazaná s prácou manažérov, ich prístupom a spôsobom, akým vedú svoje tímy. Rozumieť vodcovstvu, správať sa tak, aby vás ľudia nasledovali, má priamy vplyv na výkonnosť zamestnancov, ich motiváciu a v konečnom dôsledku na zvýšenie konkurenčnej sily firmy.“

 

Patrik Pauko, riaditeľ spoločnosti People Elements, s. r. o.: „Do pracovnej psychológie sa opäť vracia poľudšťovanie firemného prostredia. V rámci rozvoja a vzdelávania cítiť rastúci vplyv tzv. pozitívnej psychológie. Firmy prestávajú oddeľovať pracovný a súkromný život a podporujú zamestnancov v oboch týchto oblastiach. Áno, aj na Slovensku sú už spoločnosti, ktoré sa usilujú mať šťastných zamestnancov. Je dokázané, že šťastní zamestnanci sú o 108  % angažovanejší ako ich nešťastní kolegovia, majú vyšší výkon, a dokonca sú menej často chorí.“

 

Zora Illiáš – Czoborová trénerka, motivátorka, autorka špecializovaného cvičenia Zoralates zameraného na odstránenie bolestí chrbta a spevnenie svalového tonusu: „Som presvedčená o tom, že šport na pracoviskách výrazne napomôže k duševnej aj telesnej  rovnováhe jednotlivca. Okrem toho sa pomocou cvičenia vytvárajú nadštandardné vzťahy, pozitívna nálada a vyššia výkonnosť. V mojom portfóliu je veľa ľudí na manažérskych a riadiacich postoch, na ktorých sa kladú vysoké mentálne, ale aj fyzické nároky. Zreorganizovaním ,,hlavy“, vytvorením návykovosti na pravidelný pohyb sa u nich okamžite odstránila nespavosť, stavy psychickej vyčerpanosti a vyhorenia.“

 

Prof. RNDr. Katarína Horáková, DrSc.: „Ak chceme od mozgu nápady, musíme mu dopriať oddych. Krátkodobý stres môže byť pozitívny, no pri dlhodobej záťaži organizmu sa zákonite musia prejaviť aj zdravotné komplikácie. Pokiaľ nepracujeme systematicky a cieľavedome na budovaní našej vnútornej rovnováhy, je len otázkou času, kedy telo začne vysielať varovné signály. Ak ich budete dlhodobo ignorovať, na zmenu môže byť už príliš neskoro. Každý si je tvorcom nielen svojho šťastia, ale aj svojho zdravia.“

 

Jedinečná konferencia na Slovensku Work in Balance počas dvoch dní poskytne komplexný pohľad na zdravý životný štýl vo firmách, jeho pozitívny prínos a výhody pre zamestnancov, ako aj zamestnávateľov. 
Viac ako 20 odborníkov z rôznych oblastí podnikania sa pozrú na výkon a vnútornú motiváciu jednotlivca cez všetky aspekty života, ktoré ovplyvňujú jeho každodennú kvalitu. K tomu odborné prednášky, diskusie, workshopy, konkrétne príklady z praxe, metódy, techniky a zásady, ktoré pozitívne ovplyvňujú celkovú rovnováhu človeka v pracovnej a súkromnej oblasti. Záštitu nad konferenciou Work in Balance prevzalo Ministerstvo zdravotníctva SR. Termín konferencie: 6. – 7. november 2014, hotel NH Gate One, Bratislava. Viac informácií na http://workinbalance.sk/.