ODPORÚČAME

Aj tento rok je HRcomm odborným garantom ocenenia HRTalent a novovzniknutej ceny HRLeader, ktorej organizátorom je spoločnosť Maxman Consultants.

 >>

"V praxi sa neraz stáva, že pracovnoprávne dokumenty, dokonca aj tak dôležité, ako výpoveď, podpisujú zamestnávatelia v zastúpení splnomocnenými osobami alebo prokuristami. Najmä v spoločnostiach so zložitou organizačnou štruktúrou, ktoré majú spoločné HR oddelenie, môže vyvstať..."

 >>

Záleží Vašej spoločnosti na employer branding image?

 >>

Sme hrdí, že aj členovia predstavenstva HRcomm sa vyjadrujú k TOP 10 trendom v Slovenskej personalistike. Prečítať si môžete aj tu

 >>

B. Vargic, prezident HRcomm: "Biblické striedanie 7 úrodných a 7 neúrodných rokov platí aj v ekonomike. Teda v poslednom desaťročí minimálne v tej slovenskej..."

 >>

Marcové číslo newslettera je pripravené. Čo sa v ňom dočítate?

 >>

Nové administratívne prekážky pre cezhraničnú spoluprácu zamestnávateľov.

 >>
   
1 | 8 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 28