fb in
+421 2 5564 2471ico_phone
Challengest

Cieľom našej spoločnosti je aktívne prepájať študentov a absolventov s firmami a zároveň riešiť problém nedostatočnej proaktivity mladých ľudí prostredníctvom ich zaangažovanosti do skutočného sveta práce. Challengest od svojho vzniku nadviazal spoluprácu s tisíckami študentov a vybudoval tak funkčnú a aktívnu  bázu študentov a absolventov, ktorí majú prístup k challengom a pracovným ponukám prostredníctvom portálového riešenia.

 

Našou misiou je teda vytváranie priestoru, kde študenti a absolventi môžu vyjadriť svoju vášeň a talent pred firmami, respektíve potenciálnymi zamestnávateľmi. Dáva im šancu spoznávať podmienky vo firmách tak, že ich zapája do riešenia konkrétnych projektov, ktoré vyplývajú mnohokrát z ich skutočných potrieb. Práve výzvy sú pre študentov motivačným faktorom pre osobný rozvoj a napredovanie.  Prostredníctvom tohto inovatívneho riešenia teda môžu študenti a absolventi okrem vecnej ceny získať hlavne cennú referenciu do životopisu, skúsenosť, kontakty a možnosť odborne sa rozvíjať. 

 

Súčasne týmto spôsobom Challenge pomáha firmám identifikovať a získavať  talentovaných budúcich zamestnancov a rozvíjať ich už počas vysokoškolského štúdia. Riešenia rovnako slúžia ako zdroj inšpiratívnych a inovatívnych nápadov, ktoré firmy častokrát implementujú do praxe. Prostredníctvom sprievodných marketingových aktivít, ktoré sú elementárnou súčasťou tak challenge ako aj pracovných ponúk, majú firmy možnosť zvýšiť svoje povedomie a zaangažovať mladých ľudí do vnútro firemných aktivít (firemná kultúra, pracovné prostredie, a pod.).

 

Špecificky vytvorené a funkčné portálové riešenie je novovzniknutou a inovatívnou platformou, pri tvorbe ktorej sme vychádzali zo súčasných trendov a tak odpovedá na nové potreby trhu. Portál www.challengest.com dopĺňa medzeru medzi najpoužívanejšími sociálnymi sieťami.

 

Členom HRcomm poskytujeme zľavu 15% z ceny služieb.

Kontaktná osoba:

Jozef Porhinčák

+421 907 797 884

dodo@challengest.com

Rok založenia:

2012

<< späť na zoznam startupov