fb in
+421 2 5564 2471ico_phone
INFORMÁCIE O ČLENSTVE

Členom sa môžu stať právnické osoby, ktoré súhlasia so Stanovami HRcomm, rešpektujú Etický kódex a chcú sa podieľať na realizácii cieľov HRcomm18. riadne valné zromaždenie odsúhlasilo ŠTATÚT PRIDRUŽENEJ OSOBY. Štatút pridruženej osoby môže získať fyzická osoba, ktorá má záujem prispievať vlastnou aktivitou k činnosti HRcomm. Pridružená osoba musí profesne pôsobiť v oblasti HR alebo sa na toto pôsobenie pripravuje štúdiom.    

 

 • Členstvo vzniká na základe poslania prihlášky schválenej predstavenstvom HRcomm a uhradením členského príspevku. Členský príspevok je jednotný. Jeho výšku na kalendárny rok schvaľuje Valné zhromaždenie. Pre rok 2019 bolo schválené v sume 418 € za člena / organizáciu / pridruženú osobu, členské pre nových členov po 30.6. je fakturované v polovičnej výške, t.j. 209 €.
 • Riadnych členov zastupujú zamestnávateľom poverení zamestnanci pracujúci v oblasti personálneho manažmentu, spravidla HR manažéri.

 

PREČO BYŤ ČLENOM HRcomm SA OPLATÍ?

 

 • účasť na podujatiach HRcomm zdarma alebo so zvýhodneným poplatkom až do 50%
 • možnosť podieľať sa na tvorbe obsahu odborných podujatí HRcomm
 • možnosť zapojenia sa do spolupráce so školamia so študentami pesonálneho manažmentu 
 • možnosť využitia zvýhodnených podmienok partnerstva pre podujatia organizovaných HR

 

 

Výhody členov (základná ponuka v rámci balíčka členského):

 • možnosť  zvýhodneného poplatku – zľava až do výšky 50 % na podujatia organizované HRcomm – odborné semináre, workshopy a celoslovenské konferencie (viac informácií o podujatiach TU
 • bezplatná účasť na klubových stretnutiach v regiónoch - klubové stretnutia a workshopy - 2 účastníci členskej organizácie bez poplatku (viac informácií TU)
 • elektronický Newsletter HRcomm - posielaný v dvojmesačných intervaloch (všetky newslettre nájdete TU
 • možnosť účasti na podujatiach organizovaných členskými asociáciami EAPM, WFPMA a zahraničnými partnermi za zvýhodnených podmienok (národné konferencie členských asociácií, konferencie a workshopy v zahraničí) - (viac info o zahraničných podujatiach TU)
 • možnosť zapojenia sa do spolupráce s Ekonomickou Univerzitou v Bratislave v nasledujúcich oblastiach: tvorba sylabov špecializovaných predmetov, možnosť aktívne viesť prednášku, seminár, formulovanie projektov záverečných prác, stáže k záverečným prácam (viac info TU)
 • zvýhodnený účastnícky poplatok, resp. voľný vstup na podujatia organizované partnerskými spoločnosťami a asociáciami (viac info v podujatiach partnerov TU)
 • ročné predplatné odborného mesačníka HR forum (vydavateľom je česká PMF) = 49.90 € (Cena predplatného je 116 €). Pre poskytnutie zľavového kódu na uplatnenie zľavy nás kontaktujte na e-mail hrcomm@hrcomm.sk
 • certifikované štúdium na PMF Inštitúte za rovnakých podmienok ako členovia PMF – vzdelávací program HR PROFESIONÁL, HR MANAŽÉR a HR STRATÉG (viac info TU)
 • zľavy na odborné publikácie vydavateľstiev Verlag Dashofer, Poradca podnikateľa (TU), Wolters Kluwer (TU)
 • priestor pre zdieľanie skúseností v rámci HR komunity, networking 
 • poskytovanie informácií a sprostredkovanie pomoci pri riešení problému, získavaní referencií (kontaktujte nás na e-mail hrcomm@hrcomm.sk).

 

 • ďalšie, o ktorých HRcomm informuje svojich členov prostredníctvom e-mailovej komunikácie