fb in
+421 2 5564 2471ico_phone
Otvorená hra

 Našim hlavným cieľom je inšpirovať a podporovať jednotlivcov aj organizácie, aby vedeli fungovať slobodne a zodpovedne (tyrkysové organizácie, holakracia, slobodné firmy). Robíme to pomocou dlhodobých konzultácií a tréningov, krátkodobých zážitkových tréningov a teambuildingov. Neustále hľadáme nové spôsoby a technológie, ktoré umožňujú ľuďom lepšie si osvojiť potrebné znalosti a schopnosti. Našou primárnou snahou je budovať v ľuďoch pozitívny vzťah ku učeniu sa komunikačných a psychologických zručností, čo dosahujeme pomocou ľudského, na vzťahoch založeného a hravého prístupu.    

Kontaktná osoba:

Michal Šoltés

+421 907 190 747

michal.soltes@otvorenahra.sk

Adresa:

Pečnianska 1213/17, Bratislava

Rok založenia:

2016

<< späť na zoznam startupov