CHEMOSVIT, a.s.

Sektor: Výroba

Regionálne kluby: Východoslovenský Regionálny Klub

Domovská stránka: www.chemosvit.sk

 

Hlavné zameranie činnosti:

  • prenájom a prevádzkovanie vlastných nehnuteľností (podľa SK NACE)

 

Skupina Chemosvit predstavuje skupinu spoločností orientovaných na výrobu, zušľachťovanie a predaj flexibilných fólií pre obalové účely a pre elektrotechnický priemysel, na výrobu a predaj výrobkov z plastov, aj recyklovaných, polypropylénových vlákien a strojárskych výrobkov a baliacich automatov. Ďalej realizuje technický servis, výrobu a distribúciu energií, dopravno-zasielateľské služby a služby hotela. Výrobné závody sú umiestnené na Slovensku a na Ukrajine. Chemosvit je zákaznícky orientovaná spoločnosť, ktorá od svojho založenia kladie dôraz na podporu a rozvoj aktivít v oblasti vývoja nových výrobkov a technológií.

V oblasti  ľudských zdrojov  je hlavným cieľom vytvárať vhodné podmienky pre bezpečnú prácu a ochranu zdravia zamestnancov, vytvárať podmienky pre trvalé zvyšovanie kvalifikačnej úrovne zamestnancov spoločnosti, racionalizovať organizačnú štruktúru na úroveň vyspelých firiem a tým vytvárať podmienky na rast zárobkov.