Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o. (predtým T-Systems Slovakia s.r.o.)

Sektor: IT, telekomunikácie

Regionálne kluby: Východoslovenský Regionálny Klub

Domovská stránka:  www.deutschetelekomitsolutions.sk

 

Hlavný predmet činnosti:

  • Ponuka informačno-komunikačných (IKT) riešení pre globálnu klientelu koncernu Deutsche Telekom AG

 

Spoločnosť T-Systems Slovakia bola na Slovensku založená v roku 2006 s cieľom poskytovať služby outsourcingu informačno-komunikačných (IKT) riešení pre globálnu korporátnu klientelu koncernu Deutsche Telekom AG. Spoločnosť od svojho začiatku pôsobí výlučne v Košiciach. Vznikla ako dcérska spoločnosť T-Systems International GmbH, ktorá má sídlo v Nemecku a patrí do globálnej skupiny Deutsche Telekom AG.

T-Systems Slovakia poskytuje služby formou outsourcingu firemným zákazníkom v Nemecku, Európskej Únii, ale aj na globálnej úrovni. Svojou veľkosťou, šírkou záberu a kvalitou prispieva spoločnosť k tomu, že značka T-Systems je jednotkou na nemeckom trhu a patrí do veľkej štvorky poskytovateľov IKT služieb v Európe.

Spoločnosť využila posledné desaťročie na rast z nuly na druhú najväčšiu IT firmu na Slovensku a druhého najväčšieho zamestnávateľa na východe krajiny. S pribúdajúcimi rokmi sa dynamicky menilo aj portfólio ponúkaných služieb a expertíza našich zamestnancov. T-Systems Slovakia zamestnáva v Košiciach zhruba 3 900 ľudí, čím predstavuje druhé najväčšie centrum zdieľaných služieb na Slovensku a zároveň patrí do prvej pätnástky najväčších zamestnávateľov na Slovensku.

Aj vďaka našim vysokokvalifikovaným a motivovaným zamestnancom sme firmou s najrýchlejšie rastúcou pridanou hodnotou v rámci IT odvetvia na Slovensku.