Kia Motors Slovakia s.r.o.

Sektor: Výroba

Regionálne kluby: Stredoslovenský Regionálny Klub

Domovská stránka: www.kia.sk

 

Hlavný predmet činnosti:

  • výroba automobilov vrátane ich motorov

 

Za 10 rokov od svojho založenia sa spoločnosť Kia Motors Slovakia stala jedným z najvýznamnejších výrobcov automobilov na území Slovenskej republiky. Závod pri Žiline vyrába automobily najvyššej kvality pre stále sa rozširujúcu sieť európskych dílerov. Najnovšie technológie a sofistikovaný dizajn sú súčasťou produktov, ktoré ponúkame našim zákazníkom.

 

Viac ako dva milióny zákazníkov sa presvedčilo o kvalite našich automobilov, ktoré sa v Kia Motors Slovakia sériovo vyrábajú od decembra 2006. Základnými piliermi našej spoločnosti sú kvalita, flexibilita a produktivita, ktoré motivujú našich zamestnancov k dosiahnutiu vynikajúcich výsledkov, a zároveň tým pomáhajú napĺňať strategické ciele spoločnosti. Počas celého roka sa spoločnosť zameriavala na aktívnu komunikáciu so zamestnancami, a tiež podporovala ich profesijný a osobnostný rozvoj prostredníctvom rôznych interných a externých vzdelávacích aktivít.

 

Kia už dlhodobo patrí medzi najväčších exportérov na Slovensku a pozitívne tak vplýva na ekonomiku Slovenska. Okrem toho je zodpovedným partnerom regiónu, v ktorom pôsobí. Každoročne pripravujeme podrobný plán aktivít spoločenskej zodpovednosti, ktorý je v súlade s globálnymi princípmi Kia Motors Corporation zameranými na sebarealizáciu zdravotne postihnutých športovcov, rovnosť príležitostí pre minoritné skupiny obyvateľov, zvýšenie environmentálnej stability a bezpečnosti, vzdelávanie, kultúru a dobrovoľnícke aktivity zamestnancov.