KOSIT a.s.

Sektor: Služby

Regionálne kluby: Východoslovenský Regionálny Klub

Domovská stránka: www.kosit.sk

 

Hlavný predmet činnosti:

  • Odpadové hospodárstvo

 

V spoločnosti KOSIT a.s. počas roka pracuje 750 zamestnancov a svoje služby poskytuje viac ako 190 komunálnym zákazníkom (s celkovým počtom viac ako 545.000 obyvateľov) a 2.000 podnikateľským subjektom. Spoločnosť nakladá s viac ako 223 tis. ton odpadu ročne. Prostredníctvom Zariadenia na energetické využitie odpadov (ZEVO) KOSIT dodáva teplo 2.400 a elektrickú energiu 19.000 domácnostiam.