fb in
+421 2 5564 2471ico_phone
Matador Industries, a.s.

Sektor: výroba

Regionálne kluby: HRcomm klub ZÁPAD

Domovská stránka: https://www.matador-group.eu/

 

Hlavný predmet činnosti:

S históriou siahajúcou do roku 1905 je MATADOR jednou z najstarších a najrešpektovanejších spoločností na Slovensku. Sme strojárenskou spoločnosťou, ktorá poskytuje široké spektrum výroby. Táto pozostáva z presného CNC obrábania, prepracovaného vývoja a konštrukcie, podporené vysokými kvalitatívnymi štandardmi.

 

Kontaktná osoba: 
Zuzana HANUSKOVÁ
HR manažér

 

Zuzana pracuje v HR svete už viac ako 15 rokov. Po vyštudovaní ekonomickej fakulty sa z oblasti čísel a grafov rozhodla venovať ľuďom, ich rozvoju. Rozvíjala HR oblasť v spoločnostiach v oblasti retailu, stavebného i strojárskeho priemyslu. Svoje poslanie Zuzana ako HR manažér vidí v pomoci ľuďom dosahovať požadované zmeny a napomáhať tak lepšiemu fungovaniu biznisu.

 

Prečo ste sa rozhodli stať súčasťou nás HRcomm-ákov?

HR oblasť je nevyčerpateľná téma. Oblasť rozvoja ľudí, ich pokoja a pocitu šťastia je jedným z najväčších úspechov pre dosahovanie spoločných výsledkov. Neustále sa snažíme v práci s ľuďmi vzdelávať a práve HR comm je pre nás studnicou inšpirácii z moderného HR sveta.

 

Čo chcete pre HR komunitu urobiť?

Patríme do rodinnej investično-priemyselnej skupiny, ktorá vytvára inteligentné riešenia a rešpektuje princípy udržateľnej budúcnosti. Ako výrobná spoločnosť z oblasti ťažkého strojárstva sme jednou z mála spoločností daného biznisu na Slovensku. Práve pre to veľmi radi po zdieľame naše skúsenosti z fungovania viac ako 25 ročnej slovenskej spoločnosti.

 

S akými témami sa chcete s nami podeliť?

Veľmi radi sa podelíme s tým, ako to vyzerá v našom biznise, aké novinky aplikujeme pre zlepšenie práce kolegov, spríjemnenie pracovného prostredia, výchovou mladej generácie strojárov pomocou duálneho systému vzdelávania, ale aj aký je život spolu s odborovou organizáciu, či dopadmi legislatívnych zmien na podnikanie.