NAFTA a.s.

Sektor: Energetika

Regionálne kluby: Západoslovenský Regionálny Klub

Domovská stránka: www.nafta.sk

 

Hlavný predmet činnosti:

  • Banská činnosť a činnosť vykonávaná banským spôsobom.
  • Vyhľadávanie a prieskum ložísk vyhradených nerastov.
  • Otvárka, príprava a dobývanie uhľovodíkov, ich úprava a zušľachťovanie.
  • Projektovanie a uskladňovanie uhľovodíkov a odpadov v podzemných a pozemných priestoroch.