Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Sektor: Doprava, logistika

Regionálne kluby: HRcomm klub BRATISLAVA

Domovská stránka: www.ndsas.sk

 

Hlavný predmet činnosti:

  • Úlohou spoločnosti je napĺňať ciele Programu prípravy a výstavby diaľnic, ktorý schvaľuje Vláda Slovenskej republiky.

 

 

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (ďalej len „NDS“) vznikla 1. februára 2005. Zakladateľom a jediným akcionárom spoločnosti je štát, v mene ktorého koná MD SR. Poslaním NDS je napĺňanie potrieb užívateľov diaľničnej siete prostredníctvom vykonávania správcovských, investorských a obchodných činností, a to na základe programov Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, programov Vlády Slovenskej republiky vrátane spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie a medzinárodných zmlúv.

Prioritným zámerom NDS je výstavba a správa kvalitnej, komplexnej, dostupnej, bezpečnej a užívateľsky prijateľnej diaľničnej siete, ktorej kvalita bude odzrkadľovať aktuálny technický vývoj s ohľadom na spoločenské a ekologické požiadavky pri zachovaní ekonomickej efektívnosti vynakladaných zdrojov. Zároveň je jej zámerom dosahovanie úrovne príjmov pokrývajúcich plnenie základných funkcií NDS. Popritom je prioritou kontinuálne skvalitňovanie, inovovanie poskytovaných služieb, zavádzanie nových prvkov bezpečnosti a zabezpečenie užívateľského komfortu.