SLÁVIK&STELL, s.r.o.

Sektor: Poradenstvo, vzdelávanie

Regionálne kluby: Bratislavský Regionálny Klub

Domovská stránka: www.slavikandstell.com

 

Našou víziou je pracovať s najlepšími, meniť tak svet, ľudí a biznis.

 

Hlavný predmet činnosti:

 

  • ExecutiveSearch&Advisory
  • Target screening
  • Outplacement
  • Training & Development
  • Mentoring
  • HR Process Improvement

 

SLÁVIK & STELL s.r.o./ExecutiveSearch&Advisory je pokračovaním mojich skúseností v rámci ExecutiveSearch pod inou značkou. A to i napriek faktu, že podnikanie ma svojim spôsobom nelákalo, dokonca v roku 2009 nebolo mojim cieľom. Dalo by sa povedať, že to boli klienti, /ktorí ma počas mojej kariérnej prestávky začali oslovovať/ ktorí mi nedali na výber. Prácu som už tým pádom mal, ostávalo len vymyslieť správne obchodné meno. Neviem, či by som odporučil dať svoje priezvisko do názvu firmy. Je to viac než zaväzujúce. Akokoľvek, naša spoločnosť sa venuje identifikácii talentov, vyhľadávaniu manažérov ako aj expertov. V posledných rokoch čoraz viac aj budovaniu značky zamestnávateľa/employerbrandingu. Generácia vstupujúca na trh práce je oveľa viac vizuálna a práve vizuálna časť značky zamestnávateľa sa začala využívať pre komunikáciu ako takú aj v rámci HR. Čo sa týka sektorov v rámci ExecutiveSearch, účinne zastrešujeme IT, financie, výrobu, marketing, obchod, FMCG/retail.