Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Sektor: Energetika

Regionálne kluby: Bratislavský Regionálny Klub

Domovská stránka: www.sepsas.sk